Schepen Carl Devlies (CD&V) luidt de alarmbel

De komende jaren worden bijzonder moeilijk voor de lokale financiën. Door tal van financiële uitdagingen die op de gemeenten in het algemeen en de centrumsteden in het bijzonder afkomen, zal het respecteren van de budgettaire evenwichtsverplichtingen vrijwel zeker drastische maatregelen vergen, zoals het snoeien in dienstverlening en personeel, het uitstellen of zelfs helemaal schrappen van investeringen, het verhogen van retributies en belastingen, enz. De centrumsteden zijn naar eigen zeggen absoluut bereid om hun deel van het saneringswerk op zich te nemen, maar rekenen ook op de steun van de Vlaamse en federale overheid, want die dragen hierin eveneens een belangrijke verantwoordelijkheid.

Voor de schepenen van Financiën van de dertien Vlaamse centrumsteden is het momenteel vijf voor twaalf. Morgen lichten ze op een persconferentie in Gent de oorzaken van de huidige financiële malaise toe en illustreren die met concrete cijfers uit hun eigen stad. Ze zullen ook aangeven hoe en waar ze op steun van de centrale overheden rekenen. Voor Leuven zal schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) aanwezig zijn op de bijeenkomst.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel