SAMENLEVEN EN DIVERSITEIT

2 jaar geleden
 door iadmin
179 Views
door iadmin
SENIOREN
Hulp aan bejaarden


Je kan de medische aanvraagformulieren voor hulp aan bejaarden opvragen op
016 27 26 18, samenleven@leuven.be of aan het loket van de afdeling samenleven en diversiteit.

Thuiszorg

Thuiszorg biedt hulp aan iedereen die wegens ziekte, ouderdom of verzorgende taken moeilijk kan vervullen. Elke inwoner van Leuven kan een beroep doen op de hulp. OCMW Leuven geeft wel voorrang aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen. De prijs per dienst varieert volgens je inkomen.

Gezinszorg omvat persoonlijke zorg, ondersteuning en hulp in het huishouden. De medewerkers van de poetsdienst helpen de bewoonde delen van de woning te onderhouden. Om jouw woning te poetsen kan je een beroep doen op de poetsdienst of het dienstenchequebedrijf.
De dienst maaltijden aan huis levert kant-en-klare gerechten aan huis. Het enige wat je zelf nog moet doen, is ze opwarmen in de microgolfoven.

De klusjesdienst doet beperkt tuinonderhoud, loodgieterij, klein metselwerk, schrijnwerkerij, gewone elektrische herstellingen, verven en behangen, verhuizingen en allerlei klussen rond het verbeteren van veiligheid en comfort.

Gezinszorg: 016 24 84 71, thuiszorg.aanvraag@ocmw-leuven.be
Maaltijden: 016 24 83 93, thuiszorg.aanvraag@ocmw-leuven.be
Klusjesdienst: 016 24 82 45, klusjesdienst@ocmw-leuven.be
Poetshulp: 016 24 84 71, thuiszorg.aanvraag@ocmw-leuven.be

Lokale dienstencentra (LDC)

OCMW Leuven telt 3 lokale dienstencentra: in Heverlee, in Kessel-Lo en in Wilsele. Je kan er terecht voor ontspannende, vormende, dienstverlenende en informatieve activiteiten en ontmoeting. De LDC’s zijn er voor iedereen uit de buurt, met bijzondere aandacht voor senioren en thuiszorg gebruikers.

LDC’s bieden ook ondersteuning en zorgen voor integratie zodat thuis wonen langer mogelijk blijft. Je kan er in de week elke middag terecht voor een lekkere maaltijd en ‘s namiddags houden vrijwilligers de cafetaria open. Daarnaast kan een vrijwilliger van het lokaal dienstencentrum dagelijks of wekelijks telefonisch een gezellige babbel houden met personen die daar nood aan hebben. Tijdens zo’n gratis ‘stertelefoon’-gesprek kan je problemen of vragen signaleren. Dat draagt bij tot de veiligheid. Je bereikt de stertelefoon op 016 24 84 61.

Om op de hoogte te blijven van het aanbod van de lokale dienstencentra kan je je gratis abonneren op ‘LDC nieuws’ op www.ocmw-leuven.be

Huisvesting

OCMW Leuven heeft 3 groepen van assistentiewoningen, 4 woonzorgcentra en 1 centrum voor kortverblijf.

Groepen van assistentiewoningen

Assistentiewoningen zijn er voor 65-plussers die zowel geestelijk als lichamelijk nog zelfstandig kunnen leven, al dan niet met hulp van thuiszorgdiensten, maar op zoek zijn naar een aangepaste fl at in een beschermende en ondersteunende omgeving.

Woonzorgcentra

Ouderen die meer zorg nodig hebben, kunnen verhuizen naar 1 van de 4 woonzorgcentra van het OCMWLeuven. Alle centra bieden plaats aan licht tot zwaar zorgbehoevende personen. Ook ouderen met dementie kunnen er terecht.

Centrum voor kortverblijf

Dankzij de goede zorgen van een naaste wonen veel zorgbehoevende ouderen nog thuis. Maar ook mantelzorgers moeten er eens tussenuit of worden ziek. De zorgbehoevende kan dan terecht in De Passerel (in woonzorgcentrum Edouard Remy), Andreas Vesaliusstraat 10.1, 3000 Leuven, 016 24 84 20, cvk.depasserel@ocmw-leuven.be.

Meer info over de diensten voor senioren krijg je aan het loket van de afdeling samenleven en diversiteit ( 016 27 26 18, samenleven@leuven.be).

Of neem een kijkje in de ‘Plusgids 2015-2016’ en de gids ‘Sport- en bewegingsaanbod voor 55-plussers

ETNISCH CULTURELE DIVERSITEIT
De stad doet heel wat inspanningen om mensen van verschillende origine in harmonie te laten samenleven. Elke inwoner moet zich hier thuis kunnen voelen, ongeacht het land van herkomst.

De dienst diversiteit en gelijke kansen
werkt rond 5 doelstellingen:

 • interculturaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening van de stad
 • interculturaliteit, toeleiding en toegankelijkheid van reguliere organisaties
 • bevorderen van samenleven in diversiteit
 • inspraak en participatie
 • emancipatie van kansengroepen

De dienst diversiteit en gelijke kansen deelt zijn expertise graag met andere organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven …

Greep uit het aanbod Marokkaanse wandeling (50 jaar migratie): Groepswandeling met pakkende getuigenissen over deze migratie langs enkele Marokkaanse handelszaken en moskee Al Ihsaan.

Praatgroepen ‘Kom binnen’: Op 6 verschillende locaties organiseert de dienst diversiteit en gelijke kansen gratis praatgroepen Nederlands waarbij anderstaligen en Nederlandstaligen elkaar ontmoeten. Interculturele workshops ‘Wereldkleur’: Boeiende, interculturele workshops voor scholen, jeugdbewegingen of organisaties


Meer info bij het onthaal van de dienst diversiteit en gelijke kansen:
016 27 28 80 of diversiteit@leuven.be

Toelagen

De stad Leuven ondersteunt door haar erkende Leuvense etnisch diverse organisaties die werken aan interculturele ontmoetingen en sensibilisering van de Leuvense bevolking rond etnisch-culturele diversiteit.

Meer info bij het onthaal van de dienst diversiteit en gelijke kansen op:
016 27 28 80 of
diversiteit@leuven.be.

MENSEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING
Tegemoetkomingen

Personen met een functiebeperking kunnen bij de afdeling samenleven en diversiteit ( 016 27 26 18 of samenleven@leuven.be) terecht voor informatie over de volgende tegemoetkomingen:

 • de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming
 • de sociaal-pedagogische toelage als ondersteuning voor opvoeders van een kind (tot 21 jaar) met een handicap. Deze toelage is voor personen die in Leuven gedomicilieerd zijn en een verhoogde kinderbijslag ontvangen. Vraag de toelage jaarlijks aan voor 31 december.

De informatiegids ‘Een handicap wat nu?’ geeft een overzicht van diensten waarop personen met een beperking een beroep kunnen doen. Je kan hem aanvragen bij de gelijkekansenconsulent op 016 27 28 80 of diversiteit@leuven.be.

Toelagen

De stad Leuven ondersteunt initiatieven en projecten van Leuvense organisaties die de integratie van personen met een handicap (functiebeperking) bevorderen. Ze kunnen werkingstoelagen en/of projecttoelagen aanvragen.

Meer info bij de gelijkekansenconsulent op 016 27 28 80 of diversiteit@leuven.be.

Knelpunten melden

Knelpunten in verband met toegankelijkheid kan je melden op www.leuven.be met de meldingskaart.

Aangepast vervoer

In Leuven zijn er 2 diensten aangepast vervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen:

 • de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van vzw Mobiel beschikt over aangepaste busjes voor individueel vervoer van personen die rolstoelgebonden zijn. Je kan een beroep doen op de diensten voor aangepast vervoer van 7.00 tot 23.00 uur, 7 dagen op 7. 016 20 53 83 elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur of dav.dispatching@vzwmobiel.be
 • de Minder Mobielen Centrale (MMC) waar vrijwilligers met hun wagen personen vervoeren die door hun mobiliteitsbeperking moeilijk gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod openbaar vervoer.

De stad Leuven betaalt het lidgeld (€ 8) aan de MMC voor personen die:

 • inwoner zijn van Leuven;
 • 65 jaar of ouder zijn
 • een bewijs van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering kunnen voorleggen. Je kan een beroep doen op de diensten van de MMC over heel België 24 uur per dag, 7 dagen per week op basis van beschikbaarheid van een vrijwillige chauffeur. 016 29 01 21 elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur of mmc.dispatching@vzwmobiel.be.

Elke dienst heeft zijn eigen voorwaarden en tarieven.

Leuven – Hageland Mobiel vzw / Dienst Aangepast Vervoer:
016 29 01 21 tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur of dav.dispatching@vzwmobiel.be

Leuven – Hageland Mobiel vzw / Minder Mobielen Centrale Leuven:
016 29 01 21 tussen 13.30 en 16.00 uur of mmc.dispatching@vzwmobiel.be

Parkeerplaatsen voor personen met een functiebeperking

Wie een parkeerkaart heeft voor personen met een functiebeperking kan voor zijn/haar buurt een blauwe parkeerzone aanvragen voor personen met een functiebeperking.

Meer info bij de dienst Verkeer en mobiliteit van de Leuvense politie:
016 21 06 80, verkeer.politie@leuven.be.
Zij kunnen je ook een lijst bezorgen met de parkeerplaatsen in Leuven.

ARMOEDEBESTRIJDING

Bij de sociale dienst van OCMW Leuven kan je terecht voor informatie en advies over de OCMW-dienstverlening, financiële hulp, begeleiding op maat bij problemen met inkomen, huisvesting, verslaving, relaties, opleiding, schulden …

Inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering hebben bij de stad Leuven recht op: cultuurbonnen, sportcheques en gratis huisvuilzakken (info respectievelijk bij de directies cultuur, sport en aan het A-loket). Een abonnement bij De Lijn kost voor hen € 7 voor drie maanden of € 25 voor een jaar.

HOLEBI’S
De stad Leuven steunt het Holebihuis, de koepel van alle Leuvense en Vlaams-Brabantse holebi- en transgenderverenigingen.

Meer info bij de gelijkenkansenconsulent:
016 27 28 80, diversiteit@leuven.be of op www.holebihuis.be

De laatste drie weken van november organiseren de stad Leuven en het Holebihuis het Holebifi lmfestival.

Meer info op:
www.holebifilmfestival.be
Meldpunt geweld: 1712 – alle dagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

MELDPUNT DISCRIMINATIE
De stad Leuven wil iedereen gelijke kansen geven. Daarom is het belangrijk dat discriminatie gemeld wordt. Heb je een vraag over discriminatie? Voel je jezelf ongelijk behandeld? Was je getuige van discriminatie?

Neem dan contact op met het Meldpunt Discriminatie:
016 27 26 00, meldpunt.discriminatie@leuven.be
NOORD-ZUIDWERKING
Met haar Noord-Zuidbeleid richt de stad Leuven zich tot de Leuvense bevolking, ontwikkelingsorganisaties en -helpers. Ze werkt samen met de stedelijke derdewereldraad en ondersteunt de Leuvense ontwikkelingsorganisaties, -helpers en -initiatieven (11.11.11-actie, Afrika Filmfestival, FairTradeGemeente Leuven, mondiale solidariteit en beeldvorming, samenwerkingsprojecten in het Zuiden, Wereldfeest, Zuiddag …).

Meer info bij de Noord-Zuidconsulent:
016 27 26 40, dagmar.vangrunderbeeck@leuven.be of op www.leuven.be
INTRAFAMILIAAL GEWELD

Info over het beleid van de stad Leuven inzake intrafamiliaal geweld of over organisaties die slachtoff ers van intrafamiliaal geweld opvangen, krijg je bij de afdeling samenleven en diversiteit ( 016 27 26 18, samenleven@leuven.be). Je kan er ook (gratis) de uitgave ‘Een boekje voor het bloeden – De Leuvense aanpak van intrafamiliaal geweld’ opvragen. Meldpunt geweld: 1712 – alle dagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

BUURTWERK
In 5 wijken zet de stad buurtwerkers in. De stad organiseert 3 van die werkingen. De twee andere werkingen (privé-initiatieven) worden door de stad gesubsidieerd.

Team buurtwerk

In drie Leuvense buurten, Mannenstraat, Sint-Maartensdal (Leuven) en Wilsele-dorp, heeft de stad gezelligebuurtcentra waar je buren kan ontmoeten. Je kan er de krant lezen, de computer gebruiken, een gratis tas koffi e drinken, aan tafel schuiven voor een buurtmaaltijd of meedoen met één van de vele activiteiten. Het team buurtwerk van de stad staat met buurtwerkers en kinderwerkers in voor het reilen en zeilen in deze buurtcentra.

Bij je buurtwerker kan je terecht met allerlei vragen. Vragen over de dienstverlening van de stad, maar ook met andere vragen: je kreeg een brief die je niet begrijpt, je wil van elektriciteitsleverancier veranderen en weet niet hoe, je hebt hulp nodig in je leven maar weet niet waar je terecht kan … In de buurtcentra zijn dagelijks vele vrijwilligers actief. Ze ontvangen je met open armen.

 • Coördinatie buurtwerking 016 27 26 06 buurtwerk@leuven.be
 • Buurtcentrum Mannenstraat,
  buurtcentrum Mannenstraat Groefstraat 2, 3000 Leuven,
  016 22 38 59
 • Buurtcentrum Wilsele-dorp, Schorenshof 13, 3012 Leuven, 016 22 23 15
  bc.wilseledorp@leuven.be
 • Buurtcentrum Sint-Maartensdal, Kinderwerking De Kettekeet 0499 67 76 07 Rijdende Artillerielaan 6, 3000 Leuven, 016 23 45 40
  bc.sintmaartensdal@leuven.be
Buurtwerk ’t Lampeke vzw

De stad Leuven werkt nauw samen met vzw Buurtwerk ’t Lampeke, dat zich al meer dan 40 jaar inzet voor de bewoners van de Ridderbuurt met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen. ’t Lampeke heeft een buurthuis, een kinder- en jongerenwerking (Fabota en den Tube) en een dagopvang voor baby’s en peuters (de Wurpskes).

Buurthuis ’t Lampeke,
Riddersstraat 147, 3000 Leuven,
016 23 80 19, info@lampeke.be of op www.lampeke.be

Buurthuis en Jeugdwerk Casablanca

– Riso Vlaams-Brabant

In de wijk Casablanca (Kessel-Lo) werkt de stad samen met de buurtwerking van het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Twee buurtwerkers en twee jeugdwerkers zijn actief in een buurthuis met ontmoetingsruimte en een kleuter-, kinder- en jongerenwerking.

Buurthuis Casablanca,
Prins Regentplein 34, 3010 Leuven,
016 26 08 00 of
0470 29 48 33,
info@buurtwerkcasablanca.be of op www.risovlb.be/Buurtwerk-CasablancaLeuven/

GEBIEDSGERICHTE WERKING
Samen met stadsdiensten, andere organisaties en bewoners gaan wijkmanagers de uitdaging aan om het leven en wonen in alle Leuvense wijken aangenaam te maken of te houden. Naast het aanpakken van problemen van de leefbaarheid in onze wijken, stimuleren en ondersteunen ze initiatieven van bewoners die zelf de handen uit de mouwen willen steken in hun wijk. Ook betrekken ze bewoners zoveel mogelijk bij het beleid door te ijveren voor een vlotte en transparante communicatie- en informatieuitwisseling over wijkgerelateerde thema’s. De stad Leuven moedigt haar inwoners aan om zelf initiatieven te nemen of nieuwe projecten te lanceren. Als bedenker of organisator die het buurtleven ten goede komen, kan je rekenen op heel
 wat steun. Gebiedsgerichte werking promoot ook jaarlijks ‘Dag van de buren’ in mei en lanceert regelmatig concrete initiatieven die het buurtleven stimuleren zoals de boekentil en buurtmoestuinen.

Meer info bij team gebiedsgerichte werking :
016 27 26 16, wijkmanagement@leuven.be

Kom op voor je wijk

De stad Leuven moedigt haar inwoners aan om zelf initiatieven te nemen of nieuwe projecten te lanceren. Hebben jij en jouw buren een idee om jouw buurt aangenamer te maken en het buurtleven hechter? Een gezellige ontmoetingsplek, een petanquebaan, een gezamenlijke moestuin, een buurtfanfare, een kunstwerk in je straat … twijfel niet en doe mee met ‘Kom op voor je wijk’! De stad steunt je zowel fi nancieel (tot € 18.600) als materieel (advies, technische hulp, transport …).

Twee keer per jaar buigt een jury zich over de ingediende voorstellen. Stuur jouw uitgewerkt projectidee daarom voor 15 februari of voor 15 september naar de stad via de daarvoor bestemde formulieren.

De formulieren en meer info op :
www.leuven.be, Je kan ook mailen naar komopvoorjewijk@leuven.be of bel naar gebiedsgerichte werking
op 016 27 26 16

Buurt- en straatfeesten

Wie een straat- of buurtfeest organiseert, kan rekenen op heel wat gratis materiële ondersteuning. In de gids ‘Toff e uren met je buren!’ vind je er meer informatie over. De gids bevat ook nuttige informatie voor het organiseren van een buurtfeest: hoe maak je publiciteit? Waar haal je tafels en stoelen? Wat zijn de reglementeringen? Deze brochure gidst je recht naar een geslaagd feest!

Voor aanvragen en informatie over het organiseren van een buurt- of straatfeest kan je terecht bij het stadssecretariaat ( 016 27 21 00, secretariaat@leuven.besecretariaat@leuven.be) of team gebiedsgerichte werking ( 016 27 26 16, wijkmanagement@leuven.bewijkmanagement@leuven.be).

Surf ook eens naar www.leuven.be. Heb je vragen, wil je meer informatie of heb je ideeën rond het buurtleven in het algemeen? Mail dan naar wijkmanagement@leuven.be of bel naar 016 27 26 16.

CAW

Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant Iedereen uit de regio Oost-Brabant met welzijnsvragen (persoonlijk, relationeel, opvoeding, huisvesting …) kan er terecht voor info, advies, psychosociale begeleiding en tijdelijke opvang. Er is een ruim hulpverleningsaanbod zowel voor jongeren als voor volwassen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare personen.

 • Algemeen onthaal
  Redingenstraat 6
  3000 Leuven
  Administratie: 016 21 01 00
  Algemeen onthaal: 016 21 01 01
 • Volwassenenonthaal:
  onthaal@cawoostbrabant.be
  onthaal Leuven: Redingenstraat 6,
  3000 Leuven, 016 21 01 01
 • JAC-Jongerenonthaal:
  jac@cawoostbrabant.bejac@cawoostbrabant.be
  onthaal Leuven: Redingenstraat 6,
  3000 Leuven, 016 24 10 24

CAW en JAC Oost-Brabant vind je ook in Diest, Tienen en Aarschot.

Voor meer info over de werking en andere onthaalpunten in de regio:
www.cawoostbrabant.be

LOKAAL SOCIAAL BELEID

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van de beleidsbepalingen en acties van de stad en het OCMW om de toegang van elke burger tot de zes grondwettelijke economische, sociale en culturele rechten te helpen garanderen:

 1. het recht op arbeid en vrije beroepskeuze
 2. het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand
 3. het recht op een behoorlijke huisvesting
 4. het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu
 5. het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
 6. het recht op onderwijs.

In Leuven kozen de stad en het OCMW ervoor om van bij het begin een derde partner te betrekken, namelijk het CAW Oost-Brabant. Deze 3 organisaties hebben immers grotendeels dezelfde uitgangspositie: een eerstelijns dienst- en hulpverlening over een breed spectrum, gericht op de brede bevolking.