Restauratiepremie van minister Bourgeois voor Sint-Pieterskerk

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van 624.024,92  euro toe voor de interieurrestauratie van de Sint-Pieterskerk in Leuven. Deze subsidie past in een meerjarenprogramma, waarbij van 2004 tot 2009 het exterieur is gerestaureerd , en sinds 2010 het interieur wordt aangepakt in vijf restauratiefasen.

“In deze restauratiefase komt het interieur van de zuidelijke zijkapellen en een eerste gedeelte van de hoofdbeuk, de middenbeuk aan bod,” aldus minister Bourgeois. “De versierde binnenmuren worden gereinigd en de gewelfschilderingen worden gerestaureerd. Eerder werden al de technische installaties en de noordelijke zijkapellen aangepakt; in volgende fasen volgen dan nog de kruisbeuken, het meubilair en de stoffering.”

De Sint-Pieterskerk in Leuven is één van de grotere bouwprojecten die in de laatmiddeleeuwse Nederlanden tot stand kwamen. De laatgotische kerk uit de 15de eeuw is een driebeukige basilicale kruiskerk. Het interieur van de kerk is erg rijk en uniform. Ondanks de ernstige oorlogsschade bewaart de Sint-Pieterskerk nog heel wat kerkmeubilair en interieurelementen uit de 13de tot 19de eeuw. Centraal in het hoogkoor staat sinds de restauratie van 1997-1998 het grafmonument van Hendrik I (†1235), eerste hertog van Brabant.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel