Restauratie Tolhuis Zuid op de sporen

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Deze week werd een belangrijke stap gezet in het dossier van de Tolhuizen: de gemeenteraad gaf groen licht om een ontwerper aan te duiden voor de renovatie van Tolhuis Zuid.

De tolhuizen aan de Brusselsepoort zijn de laatste tolhuizen van Leuven. Ze werden in 1825 gebouwd en in 1860 buiten gebruik genomen bij het afschaffen van het tolrecht.

Een goed jaar geleden plaatste het stadsbestuur al een nooddak op het zuidelijk tolhuis om het te beschermen tegen waterinsijpeling. Het gebrek aan bestemming was lang de hindernis om tot een renovatie te kunnen overgaan. Een gebouw renoveren zonder de bestemming te kennen, is weinig zinvol.

Er werd een mondeling akkoord bereikt met ‘Instelling voor Morele Dienstverlening’ (vrijzinnigen) om naast de noordelijke toren ook de zuidelijke in gebruik te nemen. Daarmee krijgt de toren een invulling als bureel- en vergaderruimte.

Er werd afgesproken dat de stad Leuven de casco-renovatie voor zijn rekening neemt en de ‘Instelling voor Morele Dienstverlening’ de binneninrichting. In een eerste fase wordt een ontwerper aangeduid. Daarna volgt een aanbesteding van de werken. Als alles vlot verloopt, kunnen de werken in de tweede helft van 2018 starten.

“Door het akkoord met ‘Instelling voor Morele Dienstverlening’ over de ingebruikname en door het aanstellen van een ontwerper voor de restauratie, is het dossier nu eindelijk op de sporen om tot een duurzaam gebruik en restauratie te kunnen overgaan”, aldus schepen van monumentenzorg Dirk Vansina.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans