Regenval op 22 en 23 augustus 2011 erkend als ramp

De overvloedige regenval in Leuven op 22 en 23 augustus 2011 is erkend als algemene ramp. Tot 31 mei 2013 kan je bij de provincie Vlaams-Brabant een schadevergoeding via het Rampenfonds aanvragen.Je moet de schade uiteraard bewijzen. Dit kan met facturen, foto’s, schadeverslagen, … Schade die je verzekeringspolis vergoedt, komt niet in aanmerking. Het rampenfonds komt enkel tussen voor personen die zich geen brandverzekering kunnen veroorloven en voor goederen die niet verzekerbaar zijn in een brandverzekeringspolis eenvoudige risico’s. Bij twijfel oordeelt een expert.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel