Recordaantal leerlingen leert fietsen met BOBBI

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Met 8.300 deelnemende leerlingen breekt ‘Bewust op de Baan Beweeg Ik’, een project rond verkeerseducatie, dit jaar alle records. Dankzij BOBBI leren elk jaar steeds meer leerlingen uit het basisonderwijs zich veilig verplaatsen in het verkeer.

Sinds 2002 organiseert de preventiedienst van de stad Leuven in samenwerking met de politie en de gemeenschapswachten een reeks van verkeerseducatieve activiteiten voor kinderen om hen op een veilige manier als fietser of voetganger aan het verkeer te laten deelnemen. Leerlingen nemen deel aan verkeerswandelingen, fietsvaardigheidsoefeningen, kennistestjes, dodehoekactieweek, fietscontroles, verkeerslessen, fietsexamens en een ‘autoarme schoolveertiendaagse’. De komende weken duikt het mobiele verkeerspark onder meer op het Martelarenplein en het Ladeuzeplein op zodat leerlingen de verkeersregels spelenderwijs in de praktijk kunnen oefenen.

“Dit schooljaar heeft een dertigtal scholen zich ingeschreven voor een BOBBI-activiteit”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Daardoor zullen dit jaar 8.300 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs zich veilig leren verplaatsen in het verkeer. Dat is zowat vier op vijf leerlingen in het Leuvense, een record.”

Meester op de fiets

Aan het project ‘Meester op de fiets’, waarvoor de stad Leuven beroep doet op de Stichting Vlaamse Schoolsport, doet een twintigtal scholen mee. “De leerlingen kunnen dan in een veilige, afgesloten omgeving, zoals op de speelplaats, oefenen op fietsvaardigheid en correct rijgedrag”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “Ze leren de noodzakelijke fietsvaardigheden zoals op- en afstappen, vertrekken, vertragen, remmen en stoppen, richting houden, uitkijken en bochten nemen. Dat zijn basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben om op een veilige manier te fietsen. De leerlingen leren ook uitkijken, de arm uitsteken, fietsen op een oneffen wegdek en hindernissen nemen.”

Schoolomgeving

Naast het educatieve luik blijft het stadsbestuur werken aan verkeersveilige schoolomgevingen. “We hebben daarvoor 500.000 euro extra budget voorzien in de begroting”, zegt Robbeets. “Uiteraard speelt het verkeerscirculatieplan, met de uitgebreide voetgangerszone en autoluwe zone, een belangrijke rol voor de scholen in de binnenstad. Hun leerlingen zullen zich daardoor veiliger en comfortabeler door de binnenstad kunnen verplaatsen, omdat er minder autoverkeer zal zijn in heel wat straten. We maken ook werk van nieuwe fietsroutes doorheen de stad, met fietspaden, fietsstraten en fietssuggestiestroken.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans