PVDA en COMAC halen gasmaskers en Bengaals vuurwerk boven

Politieke partij PVDA en haar jongerenbeweging Comac doen morgen een actie van burgelijke ongehoorzaamheid bij het sp.a-congres op het Martelarenplein. Daarmee willen de actievoerders de “schizofrene houding van sp.a” aanklagen.

Op zaterdagochtend zullen 25 militantanten van de PVDA-Leuven en haar jongerenbeweging COMAC de congresleden van de sp.a opwachten op het Martelarenplein in Leuven. “Met gasmaskers en bengaals vuurwerk zullen wij een welkomstcomité organiseren. Wij willen de schizofrene houding van de SP.A aanklagen. Enerzijds hebben al hun parlementsleden voor de verstrenging van de GAS-wet gestemd. Anderzijds zeggen vele burgemeesters dat zij de nieuwe wetgeving niet zullen toepassen. Dit is een fout signaal. Verder steunen wij de actie van de jeugdraad die vraagt aan de zeven sp.a-senatoren om de GAS-wet niet goed te keuren. De slogan van hun congres is ‘het Vlaanderen van morgen’. Wij willen geen maatschappij van morgen met ondemocratische, anti-sociale en willekeurige GAS-boetes. Wij roepen daarbij de burgers op tot burgelijke ongehoorzaamheid en het niet-betalen van de GAS-boetes. Daarom hebben wij een hulplijn gelanceerd die alle slachtoffers juridische hulp zal bieden met de weigering voor de betaling van de boete.”

Wortel en tak 

“Laten we paal en perk stellen aan het hele GAS-boetesysteem,” zegt Sander Vandecapelle, woordvoerder van de actie.  “Dat betekent de GAS-wet van 13.05.1999 helemaal afschaffen. We mogen ons niet enkel focussen op de 14-jarigen of de echt absurde GAS-boetes, maar dit repressief systeem moeten we met wortel en tak uitroeien. Van alle partijen vindt momenteel enkel de PVDA dat het hele GAS-systeem weg moet omdat het fundamenteel ondemocratisch en antisociaal is en leidt tot willekeur.”

Comac en de PVDA pleiten al heel lang voor herstelsancties met opvoedkundige waarde en waar zowel de plegers zelf als de bevolking bij betrokken worden. Die sancties mogen volgens de partij enkel opgelegd worden door een vrederechter. “Sommigen verdedigen de GAS-boetes met het argument dat anders een aantal inbreuken ongestraft blijven, omdat ons gerecht overbelast is en niet kan volgen. Het klopt dat het gerecht niet kan volgen, maar dat komt omdat het niet voldoende middelen krijgt. In plaats van taken af te nemen van het gerecht en te investeren in GAS-boetes, zou men beter meer investeren in de vredegerechten. Het vredegerecht dient juist om kleine conflicten te behandelen. Dit versterken en de bevolking meer betrekken bij het bestrijden van overlast zijn duidelijk meer democratische manieren om de problemen op te lossen.” (KH)

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel