Provincie zet in op sociale economie

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant geeft 369.322,50 euro subsidies aan achttien projecten die zich bevinden in de sociale economie. Deze bedrijven bevinden zich onder andere in Asse, Buizingen, Holsbeek, Kortenaken, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel en Vilvoorde.

Mensen kansen geven op arbeidsmarkt

‘Sociale economie bedrijven, die mensen uit kansengroepen tewerkstellen of hun integratie in de maatschappij bevorderen, kunnen rekenen op onze steun. Zij streven immers niet zozeer naar financiële, maar wel naar maatschappelijke winst.’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Vlaams-Brabant is meer dan vijftig sociale economie bedrijven rijk. En deze bedrijven nemen verschillende ondernemingstypes aan, zoals de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen), opleidings- begeleidings- en werkervaringsprojecten, en lokale diensteneconomie.

Ze bieden een job aan personen uit de kansengroepen voor wie een job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt niet mogelijk is. In Vlaams-Brabant creëert de sociale economie werk voor 3.314 doelgroepmedewerkers. Dat zijn mensen die anders, wegens gebrek aan een alternatief, waarschijnlijk thuis zouden zitten.

Provincie steunt sociale economie

‘We ondersteunen deze sociale economie organisaties met subsidies. Zo zetten we in 2017 maar liefst 369.322,50 euro in op eerstelijns- en tweedelijnsprojecten. Die bewerkstelligen de sociaal-professionele integratie van kansengroepen en focussen dus op hun begeleiding naar en tijdens hun tewerkstelling. Maar ook projecten die de sociale economie in haar geheel ondersteunen of faciliteren komen in aanmerking’, wist Marc Florquin.

Maar de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt niet alleen met subsidies. Ze zet ook in op netwerkmomenten tussen deze sociale economie organisaties en het uitwerken van acties ter promotie van sociale economie aan bedrijven, (lokale) overheden en particulieren. De provincie organiseert ook overleg, signaleert pijnpunten aan de Vlaamse overheid en fungeert als schakelniveau tussen beleidsdomeinen en overheden.

Onder andere de volgende projecten kregen subsidies:

vzw SPIT Tewerkstelling (Leuven) Project ‘Omkadering deeltijds jongeren’ 22.275,00 euro

IGO (Holsbeek) Project ‘Jobadviseur werkplekarchitecten regio Leuven’ 24.007,50 euro

Wonen en Werken Opleiding (Leuven) Project ‘Jobadviseur werkplekarchitecten regio Leuven’ 24.007,50 euro

de RuimteVaart vzw, voorheen: Leren Ondernemen (Leuven) Project ‘Klaar voor morgen! De Energiesnoeiers van de RuimteVaart diversifiëren hun activiteiten met inzet van expertise uit de reguliere economie’ 21.037,50 euro

VELO (Leuven) Project ‘Jobadviseur werkplekarchitecten regio Leuven’ 15.035,00 euro

VELO (Leuven) Project ‘Naar Europese ondersteuning voor bikespots’ 22.275,00 euro

vzw De Vlaspit (Scherpenheuvel) Project ‘Buurtrestaurant Het Beekhuis’ 22.275,00 euro

De Vlaspit Opleiding en Werkervaring (Scherpenheuvel) Project ‘Coaching op reguliere werkvloeren’ 24.007,50 euro

IGO-W (Holsbeek) Project ‘Inrichting loods te Glabbeek’ 24.750,00 euro

vzw De Winning Maatwerk (Kortenaken) Project ‘Kraam het uit: de inbedding van een sociale onderneming in de lokale gemeenschap’ 22.275,00 euro

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer