Provincie zet in op herontwikkeling stationsomgeving Diest

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant geeft 76.500 euro voor een nieuw onderzoek naar de verkeersstromen in en rond het station van Diest. Bovendien voorziet ze 100.000 euro extra om de realisatie van een nieuw busstation mogelijk te maken.

De provincie Vlaams-Brabant geeft 76.500 euro voor een nieuw onderzoek naar de verkeersstromen in en rond het station van Diest. Bovendien voorziet  ze 100.000 euro extra om de realisatie van een nieuw busstation mogelijk te maken.

Studie moet verkeer aan station vlot krijgen

“We willen vermijden dat de wegen in de omgeving van het station van Diest dichtslibben en ervoor zorgen dat de bussen vlot het station kunnen bereiken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant 76.500 euro aan de stad Diest voor een nieuw onderzoek naar de verkeersstromen in en rond de stationsomgeving. Het bestaande verkeersonderzoek dateert immers van 2013 en is dringend aan actualisatie en uitbreiding toe. Dat is nodig omdat het aantal treinreizigers de laatste jaren sterk gestegen is.

“Bovendien voorziet het ruimtelijk masterplan voor de stationsomgeving in Diest ook in een aantal grootschalige ontwikkelingen. Het geactualiseerde onderzoek zal ons helpen de juiste keuzes te maken in het belang van de reiziger”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Nieuw busstation stap dichterbij

De Lijn plant de bouw van een nieuw busstation in Diest. Maar tijdens de opmaak van de plannen bleek dat er daarvoor een hoogspanningspost moest verplaatst worden. Deze kosten waren niet voorzien en brachten de bouw van het nieuwe busstation in het gedrang.

“Om de bouw van het nieuwe busstation toch mogelijk te maken, zijn we bereid om hiervoor 100.000 euro extra bij te dragen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.”De rest van de kosten worden gedragen door NMBS, Infrabel en De Lijn. Zo kan het project en ook de herontwikkeling van de stationsomgeving van Diest verder gezet worden”.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer