Provincie wil waterlopen efficiënter organiseren

De provincie Vlaams-Brabant nodigt alle gemeenten uit om samen te onderzoeken hoe het beheer van de lokale waterlopen efficiënter georganiseerd kan worden. Vandaag beheert de provincie al meer dan 900 km waterlopen van tweede categorie en zij is bereid daar nog 600 km waterlopen bij te nemen, die nu in de derde categorie gerangschikt zijn.

“De huidige indeling van de onbevaarbare waterlopen in drie categorieën is eigenlijk achterhaald en leidt tot versnippering van het waterbeheer. Het Vlaams Gewest onderhoudt de waterlopen van de eerste categorie, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor die van de derde categorie en de provincie beheert de tweede categorie. Omdat de atlas van de waterlopen dateert van 1967, vóór de fusies van de gemeenten, ligt de overgang van de derde naar de tweede categorie vaak op een oude gemeentegrens, midden in de fusiegemeente’, legt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen, uit. ‘Tot nu toe was het erg omslachtig om een waterloop van categorie te veranderen. In het kader van de Vlaamse interne staats­hervorming heeft minister Joke Schauvliege het initiatief genomen om die procedure te vereenvoudigen. Aan de provincies heeft zij gevraagd om samen met de gemeenten na te gaan waar herklasseringen kunnen bijdragen tot een efficiënter beheer.”

De provincie bespreekt per deelbekken samen met de lokale waterloopbeheerders, de gemeenten en de wateringen, de overdracht van waterlopen van derde categorie naar tweede categorie. Er zijn overleg­vergaderingen geweest in Diest en Leuven, en op 7 juni volgen nog besprekingen in Asse. Een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak van het waterlopenbeheer moet zorgen voor een vereenvoudiging en efficiëntiewinst. Tegelijk moet er een duidelijke politieke aanspreekbaarheid blijven. De provincie Vlaams-Brabant wil zich engageren om het beheer van alle lokale waterlopen te verzorgen, samen met de wateringen. Als de gemeenten op dit aanbod willen ingaan, zal de gemeenteraad de herklassering van de waterlopen van de derde naar de tweede categorie aanvragen.

“Wij vragen de gemeenten om tegen 1 september een beslissing te nemen. De verzamelde beslissingen van de gemeenten bezorgen we aan minister Joke Schauvliege. Zodra we weten hoeveel gemeenten ingaan op ons aanbod, worden in de provincie ook bijkomende middelen voorzien om het beheer te verzekeren”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel