Provincie vergunt nieuwbouwproject op de voormalige ACCO-site in Leuven

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant heeft in beroep de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de sloop van de bestaande gebouwen op de ACCO-site en een nieuwbouwproject tussen de Kaboutermansstraat en de Brusselsestraat. De stad Leuven had in januari jongstleden al een vergunning verleend, maar buurtbewoners tekenden beroep aan tegen deze beslissing. Ze hadden voor al een bezwaar tegen de onaangepaste schaal van het project ten opzichte van de woningen in de Kaboutermansstraat.

Het project op de voormalige ACCO-site in Leuven omvat drie gebouwen die bestemd zijn voor 86 studentenkamers, 30 studentenstudio’s, 56 assistentiewoningen en 18 appartementen. Onder de gebouwen komt een ondergrondse parking, bereikbaar vanaf de Brusselsestraat. De buitenruimte tussen de gebouwen wordt een publiek toegankelijke ruimte die ingericht wordt als erfstraat, studententerras, parkbalkon of wadituin. Centraal verbindt de erfstraat de Brusselsestraat met de Kaboutermansstraat. Via uitsparingen in de gebouwen worden de verschillende buitenruimtes ook met elkaar verbonden. De gebouwen sluiten aan de achterzijde aan op de studentenwoningen @home aan de Brusselsestraat en aan de noordzijde op de studentenresidentie Camillo Torres.

De stad Leuven had op 8 januari 2016 al een vergunning verleend, maar buurtbewoners tekenden beroep aan tegen deze beslissing. Ze hadden voor al een bezwaar tegen de onaangepaste schaal van het project ten opzichte van de woningen in de Kaboutermansstraat.

‘We vinden dat het project, mits een aantal aanpassingen, voldoet aan alle planologische en stedenbouwkundige voorschriften’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor stedenbouwkundige vergunningen in het arrondissement Leuven. ‘Zo wordt het bouwblok ter hoogte van de rijwoningen langs de Kaboutermansstraat ingekort en worden er een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in functie van de regelgeving rond toegankelijkheid’.

Verder vindt de provincie dat het ontwerp goed aansluit op de grootschalige studentenhuisvesting van Camillo Torres en de recente grootschalige woonontwikkelingen langs de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat.

Het ingekort bouwblok met een verminderd aantal appartementen vormt een verantwoorde overgang naar de kleinschalige woningen in het oostelijke deel van de Kaboutermansstraat.
Door de gebouwen op een afstand van en haaks op de Kaboutermansstraat in te planten blijft de impact op deze woningen beperkt.

Bovendien ontstaat door de gewijzigde inplanting een aantrekkelijke voorplein tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat. De publieke buitenruimte betekent een meerwaarde voor de hele buurt.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer