Provincie stelt plannen bedrijventerreinen Leuvensesteenweg opnieuw vast

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De Vlaams-Brabantse provincieraad stelt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest’ opnieuw definitief vast. De plannen horen bij het streven om nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen zo veel mogelijk in het stedelijk gebied plaats te geven en zo de open ruimte in het buitengebied te vrijwaren.

Het eerste deelplan gaat over het terrein waar nu onder meer Colruyt en Carrefour gevestigd zijn. Hier bevestigt de provincie de huidige handelsfuncties en biedt ze mogelijkheid voor nieuwe winkels met een zeer groot winkeloppervlak. De bedoeling is een aanbod te creëren dat aanvullend is met de winkels in de stadskern.

Het andere deelplan geeft de bedrijvenstrook met onder meer Gamma en Facq en het achterliggende landbouwgebied een bestemming als regionaal bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein krijgt voor auto’s en vrachtwagens één ontsluiting op de Leuvensesteenweg. Op het nieuwe bedrijventerrein kunnen middelgrote bedrijven in de productie, bewerking en opslag van goederen een plek krijgen.

In Vlaanderen moeten nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen zo veel mogelijk in het stedelijk gebied terechtkomen. De provincie Vlaams-Brabant heeft hierin een sturende rol voor de kleinstedelijke gebieden, waaronder ook Diest. De provincie wijst de gebieden aan waar nieuwe bedrijventerreinen moeten komen. De provincie heeft wat betreft Diest de bedrijfslocaties die de stad Diest zelf heeft aangeduid in haar ruimtelijke structuurplan overgenomen.

Deze plannen werden in 2012 reeds goedgekeurd door de provincieraad maar werden in 2014 vernietigd door de Raad van State. Dit omwille van een onvoldoende integratie van het voorzien waterbeheer in de plannen. De nodige maatregelen om waterproblemen te voorkomen werden nu wel opgenomen in de plannen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer