Provincie ontmoet bedrijven uit regio

De provincie Vlaams-Brabant en UNIZO Vlaams-Brabant organiseerden vandaag een ontmoeting tussen de aankoopverantwoordelijken van de provincie Vlaams-Brabant en bedrijven uit de regio.

“De provincie is voor vele buitenstaanders een complexe instelling. Daarom nodigen we Vlaams-Brabantse en Brusselse bedrijven uit om zichzelf en hun producten via rechtstreekse contacten voor te stellen aan de aankoopverantwoordelijken van de verschillende provinciale diensten”, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor Economie. “Voor onze diensten is het interessant om zo kennis te maken met nieuwe leveranciers en hun aanbod met het oog op toekomstige opdrachten die zij aanbesteden. Dit is een zeer efficiënte vorm van marktverkenning.”

Het is een win-win project voor zowel de provincie en de bijbehorende instellingen als de ondernemers. De provincie kan op deze manier nieuwe leveranciers opsporen en kennis maken met hun activiteiten, producten en dienstverlening. Potentiële leveranciers krijgen een idee van het wettelijke kader waarbinnen het provinciebestuur moet werken bij leveringen, werken en diensten. Dit kan resulteren in betere producten, prijzen en dienstverlening. De deelnemende ondernemers uit Vlaams-Brabant en Brussel kunnen op deze manier nieuwe afzetmarkt genereren. “Dit initiatief sluit aan bij ons economisch beleid dat er op gericht is ondernemerschap te stimuleren en de ondernemers uit onze provincie te ondersteunen”, besluit gedeputeerde Karin Jiroflée.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel