Provincie investeert 288.000 euro in De Wissel

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant geeft 288.000 euro subsidies aan De Wissel voor de aankoop van de panden van De Rotonda, een begeleidingsinitiatief uit de bijzondere jeugdbijstand voor meisjes tussen de 14 en 21 jaar in Leuven. De provincie pleit voor een inhaalbeweging om de achterstand in deze sector ten opzichte van de rest van Vlaanderen terug te dringen.

‘De sector van de bijzondere jeugdbijstand in Vlaams-Brabant kent een grote achterstand ten opzichte van de rest van Vlaanderen. Ze kampt met plaatstekort, een gebrekkige infrastructuur, maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Door financiële steun aan deze sector willen we de alternatieven voor jongeren die in een complexe leefsituatie zitten verder helpen uitbouwen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving’.

Bijstand voor meisjes in De Rotonda

De Rotonda is een begeleidingsinitiatief van De Wissel voor meisjes tussen de 14 en 21 jaar in Leuven.

De begeleiding van de meisjes wordt aan de Rotonda toegewezen door de jeugdrechter of OCS (ondersteuningscentrum Jeugdzorg). Deze meisjes worden zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving begeleid en verblijven beperkt in de Rotonda. Het ganse gezin wordt begeleid.

Bijzondere jeugdbijstand kampt met achterstand in Vlaams-Brabant

Tussen 2012 en 2014 zijn er in Vlaanderen in de bijzondere jeugdbijstand 437 extra modules bijgekomen. Het gaat dan om thuisbegeleiding, autonoom wonen, in begeleidingstehuizen, dagcentra en gezinstehuizen.

‘Een flinke toename lijkt het wel, maar niet in Vlaams-Brabant. Bij ons kwamen er amper 8 modules bij en we kampen al met een achterstand. Een inhaalbeweging is dringend nodig’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer