Provincie helpt Vlaams-Brabanders Europees te gaan

Twaalf verenigingen en één openbare bibliotheek krijgen dit jaar steun van de provincie Vlaams-Brabant voor grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten. ‘Organisaties en verenigingen die een internationaal project opzetten binnen de Europese Unie of de kandidaat-lidstaten kunnen hiervoor een subsidie krijgen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa. ‘Samenwerken met partners en regio’s in andere Europese landen is erg leerzaam. Grote organisaties weten de weg naar de Europese samenwerkingssubsidies wel te vinden, maar voor kleinere vzw’s of groepen is dat niet eenvoudig’.

De oproep die de provincie Vlaams-Brabant in januari lanceerde, had als thema ‘de rechten van Europese burgers’. Inspiratie daarvoor leverde het Europese Jaar van de Burger. ‘Het thema werd erg divers ingevuld door heel uiteenlopende indieners’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa. ‘We zijn vooral blij dat ook heel wat kleinere en nieuwe vzw’s goede aanvragen hebben ingediend. Voor hen biedt deze subsidie vaak een unieke mogelijkheid om in het buitenland actief te worden’.

 De goedgekeurde Leuvense projecten zijn:

  • De afstudeerrichting Rechtspraktijk van de KHLeuven nodigt studenten uit Ierland, Nederland en Spanje uit voor een pleitwedstrijd over zaken die raken aan het EU-burgerschap.
  • Het Holebihuis uit Kessel-Lo verbroedert in Riga met de organisatie Mozaika, de enige organisatie in Letland die zich inzet voor de rechten van holebi’s en transgenders.
  • Vitamine C uit Leuven zet met partners uit onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Finland en Kroatië een Europees netwerk op van organisaties die kinderen in contact willen brengen met kunst en cultuur, “levensnoodzakelijke vitamines voor kinderen en jongeren”.
  • De Psychologische Kring Leuven organiseert dit jaar in Remersdaal een European Summer School, een evenement dat Europese studenten de kans biedt inzicht en ervaring te verwerven binnen het psychologisch onderzoeksveld. De European Summer School staat dit jaar in het teken van het onderwerp ‘well-being’, dat verband houdt met het recht op zelfontplooiing.
  • AEGEE Leuven zet met jongeren uit verscheidene Europese landen een driedaags evenement op rond het thema migratie.

 De provincie verdeelt een totaal subsidiebedrag van 43.117 euro onder de dertien goedgekeurde projecten. Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/sgu 

 

 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel