Politie zet onverlichte fietsers in de schijnwerpers

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Leuvense politie start morgenavond een preventieve campagne rond fietsverlichting. Ze zal extra oog hebben voor fietsers die ’s morgens voor zonsopgang en ’s avonds na het invallen van de duisternis op weg zijn. Daarbij wordt aandacht besteed aan jong en oud, student, scholier, ouder en grootouder. De goed verlichte fietser maakt kans op een leuk gadget, dat hem of haar nog beter zichtbaar zal maken. En de onverlichte fietser, die zal letterlijk in de schijnwerpers worden gezet!

Eén van de doelgroepen waar de politie aandacht voor heeft, bestaat uit de grote massa fietsende studenten. Het is dan ook niet toevallig dat de campagne gesteund wordt door de studentenkoepel LOKO, hogeschool UC Leuven-Limburg, de KU Leuven, de stad Leuven en de Preventiedienst.

Wie rondrijdt zonder of met defect licht komt er deze week nog vanaf zonder boete, maar zal door de politie wel op zijn of haar risicogedrag worden aangesproken. En bij sommige controles worden overtreders letterlijk in de spotlights gezet. “Wie zo een controlezone binnen fietst zonder licht, zal plotseling in het licht van de schijnwerpers komen te staan onder het motto ‘Ik zie je graag’”, zo laat studentenflik Rik weten. Fietsers die geen licht op hun fiets hebben of met een defect licht rondrijden, kunnen ter plaatse goedkoop een fietslichtje aanschaffen bij de studenten van LOKO die tijdens de preventieve fase aan de controles zullen deelnemen.

“Met deze acties willen we het verkeer veiliger maken voor iedereen, met een bijzondere focus op onze studenten die zich vaak per fiets verplaatsen” aldus schepen van studentenzaken Bieke Verlinden. “Zeker in deze donkere periode is de zichtbaarheid van fietsers van levensbelang. Toch fietsen er ’s avonds en ’s nachts in Leuven nog steeds veel studenten rond zonder licht. Vaak beseffen ze niet hoe gevaarlijk dit is voor henzelf én voor de andere weggebruikers.”

Fietsers die mét fietslichten rijden zullen van vice-rector Rik Gosselink, schepen Verlinden en de studenten van LOKO een leuk gadget krijgen als beloning. “Met ludieke acties proberen we studenten te sensibiliseren steeds met fietslichten te rijden. Studenten die de regels volgen en hier ook een inspanning voor doen, mogen ook al eens beloond worden. De focus moet niet altijd op de overtreders liggen” aldus LOKO-voorzitter Bram Van Baelen. “Het is ook maar een minderheid die zonder fietslichten rijdt, ook al beleven de mensen dat soms anders” zo voegt de LOKO-voorzitter er nog aan toe.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans