Politie waarschuwt voor valse verkopers

Al enkele weken worden Leuvense handelaars aangesproken door een persoon die reclame verkoopt in een publicatie die – zo laat hij uitschijnen – van de politie zou zijn. Dinsdagavond was hij actief op de Tiensesteenweg. De vertegenwoordiger gaf de indruk dat hij reclame ronselde voor een publicatie van de Leuvense politie. Verschillende handelaars tekenden al een contract maar begonnen achteraf toch te twijfelen over de ware bedoelingen van de vertegenwoordiger. Eén van de zelfstandigen die een contractje ondertekende, bleek, zonder dat ze het zelf wist, nog een tweede contract te hebben ondertekend. Dat zou dan voor een publicatie van de brandweer zijn. De betrokken dame weigerde de rekeningen te betalen en kreeg verschillende aanmaningen van de reclamefirma. Zij diende klacht in bij de Leuvense politie die proces-verbaal opstelde wegens oplichting. Politie noch brandweer Leuven ronselen reclamebijdragen voor welke publicatie dan ook. Ons advies is dan ook zeer duidelijk : niet ingaan op de vraag om te betalen voor reclame in een publicatie van brandweer of publicatie, maar dergelijke ronselaars onmiddellijk de deur wijzen!

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel