Politie-actie Eclips uit de startblokken

Stefan Van de Weyer
9 maanden geleden
door Stefan Van de Weyer

In 2018 ging de Politiezone Leuven van start met het project ‘ECLIPS’. Dit staat voor een‘Effectieve Criminaliteitsaanpak in Leuven door Integrale Partnergerichte Samenwerking’.Binnen dit project staat een multidisciplinaire aanpak van veiligheidsproblemen door verschillende partners in veiligheid en leefbaarheidcentraal. Het project beoogt een integrale samenwerking op grote en kleine schaal waarbij men, in het kader van de aanpak van diverse veiligheidsproblemen, de inspanningen kan bundelen en stroomlijnen om tot een effectievere en efficiëntere aanpak te komen.

Het actief zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere veiligheidsactoren, bevoegd voor leefbaarheid en veiligheid op het grondgebied van Leuven, is opgenomen in de strategische doelstellingen van het Zonaal Veiligheidsplan en kadert bovendien in de krijtlijnen en ambities van het Nationaal Veiligheidsplan dat stelt dat de politie daadkrachtige samenwerkingsverbanden moet aangaan met haar partners en inzetten op een integrale en geïntegreerde samenwerking. Het project ‘ECLIPS’ wil hier binnen de Leuvense context een antwoord op bieden.

Deze samenwerking kwam tot stand door het uitbouwen van goede interprofessionele relaties en een analyse van wederzijdse behoeften en verwachtingen van de verschillende partners. Dit engagement werd geconcretiseerd door de uitwerking van een nieuwe, kenmerkende visuele identiteit die de kernwaarden van het partnerschap weerspiegelt ten voordele van de Leuvense bevolking en andere belanghebbenden.

Op zaterdag 8 december 2018 ging het project van start met een grootschalige multidisciplinaire controle onder regie van de lokale politie Leuven. Deze laatste werd ondersteund door eenheden van de Federale Politie, waaronder een drughond, de wegpolitie en de luchtsteun. Daarnaast namen mobiele controleteams van de Douane van Tienen, Bilzen en Vilvoorde, controleteams van de Vlaamse Belastingdienst uit Hasselt en Leuven en de FOD Mobiliteit deel aan de actie. Tot slot kregen aspirant-inspecteurs en aspirant-hoofdinspecteurs van de politiescholen van Genk en Brussel de kans om de aangeleerde vaardigheden en competenties op het terrein in te oefenen onder begeleiding van ervaren collega’s.

Eerste resultaten

Op verschillende grote invalswegen rond de E40 aan het industrieterrein te Haasrode en de E314 aan de Mechelsesteenweg in Leuven werden grootschalige multidisciplinaire controles uitgevoerd. Hiervoor werden op vijf strategische locaties ANPR-scanners opgesteld teneinde alle doorgaand verkeer te kunnen controleren in politionele en fiscale databanken. Om de bestuurders te intercepteren die de controles wilden ontwijken of die gesignaleerd stonden in één van de databanken, werden motorrijders van de politie, Douane en de Vlaamse Belastingdienst gezamenlijk ingezet met ploegen van de federale wegpolitie. De focus van de actie lag hierbij op verkeershandhaving, gerechtelijke misdrijven, fiscale inbreuken en rondtrekkende daders. In totaal waren negentig medewerkers van verschillende diensten en eenheden actief op het terrein.

In totaal werden maar liefst 7181 voertuigen ANPR-gescand en gecontroleerd in politionele en fiscale databanken. Van de gescande voertuigen werden 320 voertuigen en hun inzittenden aan een grondige controle onderworpen. In totaal werden 180 personen grondig gecontroleerd waarvan er maar liefst 70 gekend waren bij de politie voor één of meerdere feiten. Verder vertoonden 14 voertuigen een betrokkenheid bij eerdere feiten.

Alle bestuurders werden onderworpen aan een ademtest, waarbij er vijf bestuurders positief bleken. Eén buitenlandse bestuurder diende de boete onmiddellijk te betalen. Een andere bestuurder werd, onder invloed van alcohol, aan hoge snelheid door de federale wegpolitie geïntercepteerd. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De uitgevoerde speekseltest bij een andere bestuurder resulteerde positief. Hij bleek onder invloed van cannabis te rijden, ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Er werden twee wagens in beslag genomen wegens niet verzekering, zes andere bestuurders werden geverbaliseerd voor het niet bij hebben van een geldig verzekeringsbewijs nadat na controle bleek dat de verzekering in orde was. Vijf bestuurders werden geverbaliseerd wegens het besturen van een voertuig zonder geldige technische controle. Drie bestuurders waren niet in orde met betrekking tot de inschrijving van hun auto en één bestuurder maakte misbruik van een handelaarsplaat. Daarnaast kregen verschillende bestuurders een proces-verbaal van waarschuwing voor diverse inbreuken. Eén bestuurder werd geverbaliseerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Drie bestuurders werden geverbaliseerd wegens inbreuken op de wetgeving inzake het rijbewijs. Het ging hier voornamelijk over leerling bestuurders die zich niet aan de voorwaarden van scholing hielden. Het ging hier ondermeer over het vervoeren van méér personen dan toegelaten of het besturen van een voertuig dat niet correct was uitgerust. Zij werden geverbaliseerd en dienden zich in regel te stellen alvorens hun weg te kunnen verderzetten.

De drughonden werden meer dan twintig keer ingezet voor het doorzoeken van voertuigen. In totaal werden maar liefst 13 processen-verbaal opgesteld voor het vervoeren of bij zich hebben van verdovende middelen. Het ging daarbij om cannabis en cocaïne. Eén van de bestuurders had een verborgen bergruimte in zijn voertuig waarin hij de drugs verstopte. Er werd niemand gerechtelijk gearresteerd.

Tijdens de controles werden twee verboden wapens aangetroffen, het betrof een zwaard en een verkorte baseballknuppel. Gezien de plaats waar de wapens in de voertuigen werden opgeborgen en het tijdstip van de controle kon er geen geldige uitleg gegeven worden voor het bezit van beide wapens. De betrokken verdachten waren reeds gekend bij de politie. De wapens werden in beslag genomen en de processen-verbaal werden opgesteld.

Tijdens de controles werd één persoon aangetroffen die geseind stond voor het betekenen van een verval recht tot sturen. Na de betekening van het rijverbod kon de bestuurder beschikken.

Het mobiel team van de douane betrapte twaalf bestuurders op het niet betalen van penale boetes. Het betrof in totaal 34.570,9 euro. Twee voertuigen van bestuurders die niet konden voldoen aan de boetes, werden bijkomend in beslag genomen. Alle uitgevoerde brandstofcontroles resulteerden negatief.

De Vlaamse Belastingdienst betrapte 38 bestuurders op het niet betalen van de verkeersbelasting. In totaal werden hierbij overtredingen vastgesteld voor een totaal bedrag inzake verkeersbelastingen en boetes van maar liefst 41.035 euro. Van de bestuurders die niet onmiddellijk konden betalen werden nog eens twee wagens in beslag genomen.

De resultaten van de controles door de FOD Mobiliteit waren nog niet gekend.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer