“Plannen Hertogensite in tegenspraak met circulatieplan”

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

In het kader van het RUP Hertogensite werd een nieuwe mobiliteitsstudie opgemaakt die de verkeersstromen meet tengevolge van de geplande ontwikkelingen op de hertogensite. N-VA Leuven las deze studie. “Dit plan is in volledige tegenspraak met het circulatieplan voor een autoluwe binnenstad. Of zijn het enkel de Leuvenaars en de handelaars die de lasten van het circulatieplan moeten dragen?”, vraagt gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) zich af.

Uit de studie blijkt:

  • De voorgestelde autoverkeerslussen zijn in conflict met provinciale en stedelijke fietsroutes (Brusselsestraat, Biezenstraat). Bovendien is het Sint-Jacobsplein een schoolomgeving.
  • In het masterplan was er sprake van 275 auto’s extra per uur. Onder meer door de podiumkunstenzaal ook voor congressen te gebruiken is dat cijfer gestegen naar 500 wagens per uur extra.
  • De studie toont duidelijk aan dat parkeerplaats zou moeten gevonden worden binnen wandelafstand (500 meter). Bij niet eens uitverkochte voorstellingen is er echter niet voldoende parkeerplaats op het Sint-Jacobsplein en in de Bruulparking.
  • Op de Kapucijnenvoer worden verkeersstromen van 1000 wagens per uur verwacht wat de oversteekbaarheid van de straat in het gedrang brengt.
  • Deze studie houdt nog geen rekening met de verdere concentratie van auto- en busverkeer door het circulatieplan.

Zeger Debyser: “Deze studie roept ernstige vragen op bij het voorstel om een grootschalige podiumkunstenzaal in te planten op de Hertogensite. We vragen de stad alternatieve locaties te onderzoeken. De studie toont bovendien aan hoe belangrijk het is verkeersstromen te meten en te voorspellen voor wagens, bussen en fietsers. Het nieuwe circulatieplan doet dat niet”.

N-VA Leuven vraagt dan ook met aandrang dat het college zijn huiswerk opnieuw maakt en met een volledig berekend circulatieplan naar de gemeenteraad komt waarin niet enkel het autoverkeer maar ook het fiets- en busverkeer in deze stad wordt georganiseerd op een gezonde, veilige, efficiënte en economisch leefbare manier.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans