Plan voor modernisering bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven goedgekeurd

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie bedrijventerrein Aarschot’ definitief goed. Hierdoor kan het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven gemoderniseerd worden.

Het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven is toe aan een modernisering. Er is een betrekkelijke leegstand en de infrastructuur is verouderd. Het provinciebestuur Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de intercommunale Interleuven, VOKA en POM werkten samen met de bedrijven een toekomstvisie uit.

De visie wordt door concrete acties en investeringen uitgevoerd.
‘Een belangrijk knelpunt was een verouderde stedenbouwkundige visie waardoor in principe enkel milieuvervuilende industrie een plaats kon hebben op dit bedrijventerrein. Met de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan komt daar verandering in. Het gewestplan dat de basis was voor stedenbouwkundige vergunningen wordt vervangen door dit nieuwe plan’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

De bedrijven krijgen meer flexibiliteit naar bouwmogelijkheden. Het wordt een bedrijventerrein bestemd voor gemengde bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor zowel grote als kleinere bedrijven. De bouwhoogte en afstandsbepalingen worden versoepeld zodat er op dezelfde ruimte meer bedrijven een plaats kunnen vinden. Een zuinig ruimtegebruik moet ertoe leiden dat de bestaande bedrijventerrein beter gebruikt worden. Kwaliteitseisen moeten ervoor zorgen dat de zone wordt ingepast in haar omgeving, dat er aandacht komt voor materiaalgebruik en groenaanplantingen.

‘Met dit plan kan er een nieuwe impuls gegeven worden aan het bedrijventerrein door de concrete bouwdossiers van de ondernemers op basis van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. We hopen dat door de concrete plannen van ondernemers de vernieuwing van het bedrijventerrein en behoud van tewerkstelling in de regio rond Aarschot verzekerd zijn’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer