Parking Leuven-Noord op de helling?

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Onlangs ontstond onduidelijkheid over de verdere realisatie van het project Leuven-Noord, meer bepaald over de geplande pendelparking. Minister Weyts verklaarde immers dat hij niet geloofde in een vlotte ontsluiting omwille van een dubbel aanzuigeffect van verkeer. Vlaams volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) was hierover heel verbaasd na eerdere positieve uitspraken van de minister en vroeg daarom om opheldering.

In het kader van het overkoepelende project Leuven-Noord had de NMBS zich geëngageerd tot de uitbouw van een pendelparking aan het station van Leuven. In eerste instantie voor 1.500 wagens, nadien mogelijks uit te breiden tot 2.500 wagens. De parking zal zich situeren op de kop van het spoorwegplateau. Op dit terrein is tevens een nieuw wetenschapspark gepland. De parking en het wetenschapspark zullen enkel bereikbaar zijn via de E314.

De noodzakelijke heraanleg en aanpassing van het op- en afrittencomplex van Kessel-Lo moet gebeuren door het Vlaams Gewest en hier knelt het schoentje. Die ontsluiting van op de E314 zou 25 miljoen euro kosten. Onlangs verklaarde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) plots dat hij geen voorstander is van de pendelparking. Volgens hem zou de parking door een dubbel aanzuigeffect extra files veroorzaken. Enerzijds op de E314 en anderzijds dichter bij de stad zelf.

Karin Brouwers vindt dit een vreemde redenering, omdat het project net een stofzuigereffect zal hebben door verkeer van de E314 af te halen en rechtstreeks naar de pendelparking te leiden.

Ook voor het Leuvense stadsbestuur mag de parking liever vandaag dan morgen worden gerealiseerd. De parking zal immers niet alleen een grote troef zijn voor de vele treinreizigers, maar kan eveneens worden gebruikt als randparking door bezoekers aan de stad.

Karin Brouwers ondervroeg Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken hierover en had dan ook maar één vraag aan de minister: “komt de parking er nu of niet?” Karin Brouwers: “Gelukkig bevestigde de minister dat hij de plannen voor de toegang tot  parking en wetenschapspark niet in de vuilbak heeft gekieperd, integendeel. Momenteel werkt hij aan een goedkopere (6,5 miljoen euro) ‘light ontsluiting’ van het terrein zodat op langere termijn de pendelparking en het wetenschapspark alsnog zullen kunnen gerealiseerd worden.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans