Oud-Heverlee ondertekent Charter Gezonde Gemeente

Kirsten Bosmans
1 maand geleden
door Kirsten Bosmans

Het lokale bestuur van Oud-Heverlee hernieuwt haar intentie om werk te maken van gezondere inwoners. Dat doet het bestuur door het charter ‘Gezonde Gemeente’ opnieuw te ondertekenen. Met de ondertekening engageert Oud-Heverlee zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

In 2014 ondertekende het toenmalige bestuur van Oud-Heverlee een eerste keer het charter ‘Gezonde Gemeente’. Tijdens het netwerkmoment Zorgzaam Oud-Heverlee op 19 september heeft schepen van welzijn, Mattias Bouckaert, zijn handtekening onder het charter gezet. “Door het charter Gezonde Gemeente opnieuw te ondertekenen, tonen we dat gezond leven in een gezonde omgeving een belangrijk thema is voor Oud-Heverlee. We willen dat de gezonde keuze hier de meest makkelijke keuze wordt. Dat maakten we aan de zorgverleners duidelijk tijdens het netwerkmoment. Ook voor de aanleg en inrichting van het nieuwe park aan het woonzorgcentrum De Kouter in Blanden nemen we gezondheid als parameter mee.” zegt Mattias Bouckaert, schepen van welzijn.

Een lokaal integraal gezondheidsbeleid verankert doeltreffende en toegankelijke gezondheidspromotie en ziektepreventie structureel in de beleidsplannen. Inzetten op gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid zijn de pijlers van zo een beleidsplannen.

In samenwerking met de seniorenraad van Oud-Heverlee, lokale organisaties, verenigingen en Logo Oost-Brabant geeft Oud-Heverlee zo niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities. Het lokaal bestuur helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Gezonde gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse overheid. Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans