Opvallend hoog aantal ongevallen met fietsers

Vorig jaar registreerde de politie in de maand oktober 58 verkeersongevallen met kwetsbare weggebruikers. De eerste maand van het academiejaar ‘scoort’ opvallend hoger dan de andere maanden van het jaar wat betreft ongevallen met voetgangers en (vooral) fietsers.

Maandag om 19 uur wordt in bijzijn van schepen voor Studentenaangelegenheden Bieke Verlinden en vice-rector Rik Gosselink op de Oude Markt het startschot gegeven van ‘de week van de verkeersveiligheid’. Zij zullen op het verkeerspark laten zien hoe voetgangers en fietsers zich op een veilige manier in het verkeer kunnen verplaatsen en zo het aantal ongevallen omlaag kunnen krijgen.

Studenten

“De piek van ongevallen waarin zwakke weggebruikers betrokken zijn, kan niet los gezien worden van de start van het academiejaar”, aldus de Leuvense politie. “Duizenden hogeschool- en universiteitsstudenten gooien zich de laatste week van september in het Leuvense verkeer. Uit de analyses blijkt dat heel wat ongevallen te wijten zijn aan het achteloos omspringen met de verkeersregels door de kwetsbare weggebruikers. Voetgangers steken onvoorzichtig over of negeren het rode verkeerslicht. Fietsers rijden tegen de richting in, negeren het rode verkeerslicht of fietsen zonder licht tijdens de duisternis. Om het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers terug te dringen, wordt onder meer op het verkeersgedrag van voetgangers en fietsers ingespeeld. Het (doen) respecteren van de verkeersregels is een van de maatregelen die het verkeer veiliger moeten maken.”

Volgende week zal de politie ook extra aandacht hebben voor de houding van de fietsers aan de verkeerslichten. “Voor alle duidelijkheid, in Leuven is er geen enkel verkeerslicht waar fietsers het rode licht mogen negeren om rechts af te slaan. Het fietsen in verboden richting zal eveneens streng gecontroleerd worden. Ook hier geldt dat in Leuven niet in alle éénrichtingsstraten sowieso in tegenrichting mag gefietst worden. Om veiligheidsredenen zijn een aantal straten hiervan uitgesloten.”

In een volgende fase zal ook de fietsverlichting weer extra aandacht krijgen. Ook de studentenkoepel LOKO zal de fietsende studenten proberen overtuigen van het belang van een degelijke verlichting.

Verhoogd risico

“In 2012 was bij 361 (18,9 %) van de 1.910 geregistreerde ongevallen op Leuvens grondgebied, minstens één kwetsbare weggebruiker betrokken. In totaal waren 429 kwetsbare weggebruikers betrokken bij een ongeval. Gemiddeld werden per maand 30 ongevallen met kwetsbare weggebruikers geregistreerd. In september werd 33 ongevallen genoteerd, in oktober 58, in november 42. Allicht zien we hier onder meer de invloed van het begin van het school- en academiejaar waarbij duizenden kwetsbare weggebruikers zich opnieuw in het verkeer mengen. Een verhoogd risico wordt vastgesteld op vrijdagen (72 ongevallen). In het weekend lag het aantal heel wat lager (zaterdag 24 en zondag 28 ongevallen). De meeste ongevallen (104) deden zich voor tussen 16.00 uur en 20.00 uur. ’s Nachts noteerden we weinig ongevallen met kwetsbare weggebruikers. Van de 361 ongevallen met kwetsbare weggebruikers, waren er 285 met gewonden (78,9 %) en 3 met dodelijke afloop. In vergelijking met 2011 daalde het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers licht in absolute aantallen, maar steeg lichtjes in procentueel aandeel. Met andere woorden, het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers daalde wel, maar niet even sterk als de verkeersongevallen algemeen”, besluit de Leuvense politie.

 

Evolutie verkeersongevallen met kwetsbare weggebruikers

 

Jaar     Aantal ongevallen     Evolutie

2008   431                             –

2009   385                             – 10,7 %

2010   334                             – 13,2 %

2011   365                             + 9,3 %

2012   361                             – 1,1 %

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel