Opnieuw succesvolle ALERT-actie dankzij mooie samenwerking

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Tijdens een grootschalige controle zaterdagavond en -nacht, waaraan bijna 100 leden van politie- en verschillende controlediensten deel namen en waarvoor ook de politiehelikopter werd ingezet, werden meer dan 5.000 voertuigen gecontroleerd door middel van ANPR-camera’s. De actie kaderde in de strijd tegen inbraken, die tijdens deze donkere dagen weer toenemen, maar had ook aandacht voor de verkeersveiligheid.

De controles resulteerden in het innen van meer dan 46.000 euro aan openstaande belastingen en boetes. Meer dan tien auto’s werden al dan niet tijdelijk in beslag genomen, waaronder vijf wagens van personen die de openstaande boetes of belastingen niet ter plaatse konden betalen. Verschillende voertuigen waren niet verzekerd, niet ingeschreven of niet technisch geschouwd. Naast een hele reeks verkeersboetes voor uiteenlopende zaken werden ook nog zes bestuurders geverbaliseerd voor rijden onder invloed van alcohol. Vier personen die mogelijks in verband kunnen worden gebracht met inbraken en drugsfeiten, werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Samenwerking loont

De Leuvense politie zette in totaal meer dan 30 politiemedewerkers in waaronder verschillende motorrijders. Ze kregen bijstand van 32 inspecteurs in opleiding van politieschool PLOT, die dankzij deze actie een unieke kans kregen om hun kennis in de praktijk om te zetten. Ook twee hoofdinspecteurs in opleiding van politiescholen PLOT en VESTA namen deel. Daarnaast kon er ook worden gerekend op steun van de drugshondgeleider van de Federale politie, interceptieploegen van de Federale Wegpolitie Bertem en de helikopter van de Federale politie. Controleteams van VLABEL, van Douane en Accijnzen Tienen en de FOD Mobiliteit en Vervoer namen eveneens aan de actie deel.

Twee fases

In een eerste fase, tot ongeveer 22 uur, werd een controledispositief opgesteld langsheen de Meerdaalboslaan in de richting van de Geldenaaksebaan. Alle verkeer komende vanuit de richting van de Geldenaaksebaan en uit de richting van Blanden/E40 werd gekanaliseerd langs de Meerdalboslaan en via ANPR-camera’s  gescand. Een deel van het industrieterrein werd hiervoor afgesloten. Bijkomend werd op de E40 eveneens een ANPR-scanner opgesteld en werden voertuigen selectief van de autosnelweg geplukt en voor controle naar het dispositief gebracht.

In een tweede fase werd een controledispositief ontplooid langsheen de Nieuwe Mechelsesteenweg, dit ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Langsheen de Nieuwe Mechelsesteenweg en de Mechelsesteenweg werden verschillende controleposten ontplooid waardoor alle verkeer komende uit de richting van het centrum van Leuven en uit de richting van de E314 de ANPR-scanners voorbij reed. Bijkomend werd ook op de autosnelweg, ter hoogte van Kessel-Lo, een ANPR-camera opgesteld die alle verkeer op de E314, komende uit de richting van Lummen, scande.

Op beide locaties werden de ANPR-hits telkens door een gezamenlijk interceptiedispotief van de Federale politie, motorrijders van Politie Leuven en VLABEL uit het verkeer gehaald.

Politiehelikopter in steun

Aangezien bij vorige controleacties heel wat bestuurders geprobeerd hadden om de controle te ontvluchten en gezien de omvang van de actie, hield de politiehelikopter vanuit de lucht een oogje in het zeil. De bemanning signaleerde verdachte voertuigen, coördineerde de onderschepping van vluchtende bestuurders en hield de verkeersstroom voortdurend in het oog.

Een tiental bestuurders trachtte bij het zien van de controle rechtsomkeer te maken of wisselde tussen bestuurder en passagier om zich te onttrekken aan de politionele vaststellingen. Verschillende bestuurders haalden halsbrekende toeren uit om de controle te ontwijken onder andere door te gaan spookrijden, door over een middenberm te rijden of rechtsomkeer te maken op één van de op- of afritten van de autosnelwegen.  De motorrijders slaagden er in al deze bestuurders te intercepteren. De helikopter filmde de feiten. Dit beeldmateriaal kan later, indien nodig, als bewijsmateriaal gebruikt worden.

Bijkomend werd de politiehelikopter ingezet voor toezicht in het centrum van Leuven, meer bepaald boven de Kerstmarkt waar een grote volkstoeloop was. Verder werd ook boven Wilsele gevlogen waarbij, gezien de recente inbraken, via infrarood toezicht werd gehouden in inbraakgevoelige wijken, dit met het oog op de betrapping van inbrekers op heterdaad. De helikopterbeelden werden rechtstreeks doorgestraald naar de commandopost. Een aantal auto’s die in de wijk werden opgemerkt, konden op die manier ook onmiddellijk gecontroleerd worden.

Resultaten

In totaal werden 5.128 voertuigen ANPR-gescand en gecontroleerd in politionele en fiscale databanken. Dit leverde zowel voor politie als voor VLABEL en Douane en Accijnzen heel wat ‘hits’ op. Op bepaalde ogenblikken dienden de scanners uitgeschakeld te worden omdat de toevloed aan overtredingen niet meer verwerkt kon worden. Van de gescande voertuigen werden 300 voertuigen en hun inzittenden aan een grondige controle onderworpen.

De drughond werd ingezet voor het doorzoeken van veertien auto’s. De drughond reageerde twee keer positief.

Tijdens de actie werden 3 Albanezen zonder geldige identiteits- en verblijfsdocumenten gerechtelijk gearresteerd. Zij verplaatsen zich in verdachte omstandigheden, onder andere met een huurauto en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld in de koffer (5.000 Britse pond). De betrokkenen waren gekend voor eerdere zware eigendomsdelicten in Leuven en konden geen zinnige uitleg geven voor hun aanwezigheid en de gevolgde reisweg. Het parket werd gecontacteerd en de feiten zullen deel uitmaken van verder onderzoek. Er werd proces-verbaal opgesteld. De drie mannen werden bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een Franse bestuurder werd dronken achter het stuur betrapt. Hij legde een positieve ademtest af en diende ter plaatse een boete van 1.260 euro te betalen. De man had geen enkel identiteitsdocument op zak. Zijn auto was noch verzekerd noch ingeschreven. De documenten die hij toonde kwamen niet overeen met het door hem bestuurde voertuig. Bij het doorzoeken van zijnwagen werd 2.000 euro cash geld aangetroffen. Op basis van de vaststellingen wordt vermoed dat betrokkene van plan was drugs aan te kopen. De feiten zullen deel uitmaken van verder onderzoek. De man werd bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zijn voertuig werd wegens niet-verzekering in beslag genomen.

Tijdens de controle werd één bestuurder betrapt met een verboden wapen (mes). Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. In totaal werden vijf personen bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Van de 300 gecontroleerde bestuurders testten drie bestuurders ‘P’ositief en drie ‘A’larm op alcohol. Verschillende bestuurders werden onderworpen aan een (drugs)speekseltest. Daarvan resulteerde er geen positief.

Een bestuurder reed met een auo die enkel voorzien was van reproductie kentekenplaten. Het voertuig was niet verzekerd en niet meer ingeschreven. Bovendien had de bestuurder een rijverbod. De auto werd in beslag genomen. In totaal werden zes PV’s opgesteld wegens ‘niet-keuring’, acht PV’s wegens ‘niet-verzekering’ en drie PV’s wegens niet-inschrijving van het bestuurde voertuig. Een aantal bestuurders konden alsnog aantonen verzekerd te zijn en kregen een proces-verbaal omwille van het niet bijhebben van een geldig verzekeringsbewijs. De auto’s van de andere bestuurders werden in beslag genomen.

Verschillende bestuurders kregen een proces-verbaal wegens inbreuken op de wetgeving inzake het rijbewijs. Twee bestuurders reden spijts een eerder uitgesproken verval van het recht tot sturen. Eén jonge bestuurder hield zich niet aan de voorwaarden verbonden aan zijn voorlopig rijbewijs (niet rijden in het weekend). Een aantal bestuurders werden geverbaliseerd omdat zij hun rijbewijs niet konden tonen en mochten niet verder rijden.

Verder werd er tijdens de actie voor diverse inbreuken een onmiddellijke inning opgesteld, onder andere voor het gebruik van het gsm-toestel en het niet dragen van de veiligheidsgordel. Buitenlandse overtreders moesten hun verkeersboete onmiddellijk betalen.

Een ploeg van de Federale Wegpolitie volgde enige tijd anoniem een voertuig dat aan hoge snelheid op de autosnelweg reed. De betrokken bestuurder werd aan kant gezet en kreeg een onmiddellijke inning omwille van zijn snelheid.

Resultaten Vlabel en douane

De Vlaamse Belastingdienst betrapte 61 bestuurders die hun verkeersbelasting niet hadden betaald (42) of nog boetes hadden open staan, goed voor een totaalbedrag van 34.840 euro. Hiervan werd 26.419  euro onmiddellijk geïnd. Van de bestuurders die niet onmiddellijk konden betalen werden drie voertuigen in beslag genomen.

Het mobiel team van de Douane betrapte drie bestuurders op het niet betalen van penale boetes. Het ging om in totaal 7.815 euro. Slechts één bestuurder kon zijn openstaande boete betalen. Van de twee niet-betalers werden de voertuigen in beslag genomen.

Resultaten FOD Mobiliteit & Vervoer

Voor de eerste maal werden ook de controleteams van de FOD Mobiliteit & Vervoer betrokken bij een ALERT-actie. Hun focus lag op de controle van vrachtwagens, autocars en bestelwagens. Zij inden in totaal voor 3.817 euro aan boetes voor drie overtredingen inzake rij- en rusttijden en fraude. Verder verbaliseerden zij één bestuurder voor bellen achter het stuur, hetgeen resulteerde in een onmiddellijke inning van 116 euro.

Acties in de toekomst

Gelet op de succesvolle resultaten van dit soort acties, zullen deze zeker in de toekomst nog gehouden worden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer