Opleidingen verzorgkundige in Wijgmaal

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
109 Views
door Stefan Van de Weyer

Landelijke Thuiszorg, een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, organiseert jaarlijks, in samenwerking met VDAB vier opleidingen tot verzorgende/zorgkundige in drie 3 opleidingscentra te Wijgmaal, Herentals en Bilzen. De cursisten van de opleidingscentra Wijgmaal en Herentals krijgen in juni een opleiding rond brandveiligheid en worden zo opgeleid tot mini-brandpreventieadviseurs.

Door deze opleiding, georganiseerd door hulpverleningszones Oost, Vlaams-Brabant en Kempen, zijn deze toekomstige verzorgenden in staat om de thuissituatie bij hun cliënteel brandveiliger te maken, na te gaan of er voldoende rookmelders zijn geplaatst en of er een afgesproken vluchtplan is. Door de vertrouwensband en langdurig contact met cliënten kunnen ze een gedragsverandering bij deze doelgroep aanbieden. Uiteraard nemen de cursisten, die vier uur les volgen, de tips voor een brandveiliger leven mee naar huis en kunnen ze deze delen met familie en vrienden. Zo worden weer heel wat extra mensen bereikt.

De personen die beroep doen op Landelijke Thuiszorg zijn zowel jong als oud, hebben een gezin of zijn alleenstaand en doen dit vooral wanneer hulp meer dan welkom is, bijvoorbeeld bij een geboorte, ziekte, beperking, ouderdom of in moeilijke omstandigheden.
Een voltijdse verzorgende komt wekelijks minimum bij een 10 tal gezinnen over de vloer dus door deze samenwerking bereiken we samen een zeer divers publiek.

Hulpverleningszones Oost van Vlaams-Brabant en Kempen wensen de brandveilige boodschap maximaal te verspreiden en zien het belang van een goede samenwerking met partners in om deze missie mee uit te dragen. We wensen dat elke burger onze brandveilige boodschap hoort om ons doel te bereiken: een drastische daling van het aantal doden en gewonden door brand.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer