Open Vld pleit voor verlaging personenbelasting

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
149 Views
door Kirsten Bosmans

Leuven heeft enkele maanden geleden zijn 100.000ste inwoner ontvangen. Dat betekent dat ze vanaf 2018 een slordige 6,7 miljoen euro extra krijgt van Vlaanderen. Open Vld vindt dat ze dat geld zou moeten gebruiken om de personenbelasting te verlagen.

“Aanvankelijk zou Leuven enkele miljoenen verliezen als ze de kaap van 100.000 inwoners zou overschrijden”, zegt Rik Daems (Open Vld). “Compleet onlogisch. Daarom heb ik minister Homans in februari 2016 al attent gemaakt op de rare situatie en haar gevraagd om het decreet te actualiseren. Dat is intussen gebeurd. Het is dus eigenlijk dankzij mijn tussenkomt dat Leuven nu geen miljoenen verliest, maar integendeel 6,7 miljoen euro extra krijgt.”

Daems stelt voor dat Leuven dit extra geld gebruikt om de personenbelasting te verlagen van 7 naar 5,5 procent. N-VA, die andere oppositiepartij in Leuven, wil dat het besteed wordt aan betaalbaar wonen. De stad Leuven roept op tot kalmte. “We weten nog niet wat we met de 6,7 miljoen euro gaan doen. Maar ik wil er toch op wijzen dat dit geld niet zomaar in onze schoot valt. De stijging van het aantal inwoners brengt namelijk ook heel wat extra kosten met zich mee”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans