Open Vld over Begroting 2017: “Meer betalen voor steeds weer hetzelfde”

Stefan Van de Weyer
11 maanden geleden
244 Views
door Stefan Van de Weyer

In de ogen van Open Vld is de recente begroting een slag in het water. Het is meer van hetzelfde en heeft volgens de liberalen meer een symbolische waarde dan een echte waarde voor de Leuvenaar. Vooral als ze Leuven vergelijken met andere centrumsteden, komt de stad er niet positief uit.

“Zo zien we dat de belastingen en boetes bijna honderd euro hoger per inwoner liggen dan in andere centrumsteden. Dit wil zeggen dat een gezin met twee kinderen al snel gemiddeld vierhonderd euro per jaar meer belasting betaalt dan elders,” aldus Rik Daems, fractieleider voor Open Vld Leuven.

Belastingen & boetes / vergelijking centrumsteden
Inwoners Belastingen & boetes Belasting/ inwoner
Aalst 84500 61500000 728 Gemiddeld

854

Verschil

+98

Mechelen 85500 76700000 897
Hasselt 75500 68700000 910
Kortrijk 75500 66500000 881
Leuven 100000 95200000 952  

Rik Daems: “En het wordt zelf nog erger. Als we de naakte cijfers vergelijken met 2012, zien we dat iedereen in Leuven maar liefst 167 euro betaalt. Dat is dus voor ons gezin met twee kinderen een stijging van meer dan 650 euro”.

2012 2017 Verschil %
Totaal belastingen & boetes 76.500.000 95.200.000 +18.700.000 +24,4%
Inwoners 97.500 100.000 +2.500 +2,6%
Belastingen & Boetes per inwoner 785 952 +167 +21,3%

En daarenboven heeft Leuven 6,7 miljoen extra toegewezen gekregen van de Vlaamse regering, omdat de kaap van de honderdduizend inwoners bereikt werd.

Waar gaat dat geld heen?

Rik Daems ziet vooral een heel grote stijging van de personeelskosten. Ondanks de toegenomen digitalisering komt er steeds meer personeel bij. Maar hij merkt op dat de kwaliteit van de dienstverlening daarom niet evenredig stijgt. Daarenboven blijven sommige departementen al jarenlang kreunen onder een chronisch personeelstekort. De vraag is dan natuurlijk waar die extra personeelsleden worden ingezet.

2015 2016 2017 stijging 15-17
Personeelskost 63.981.567 67.218.038 70.723.951 +10,5%
Stijging tegenover jaar voordien +3.236.471 +3.505.913

“Maar ook de werkingstoelagen blijven stijgen. Die zijn sinds 2015 met meer dan twintig procent toegenomen. Budget voor meer veiligheid of politie zien wij, van Open Vld, echter niet even snel stijgen. Dit terwijl deze diensten steeds meer werk en verantwoordelijkheid krijgen,” zegt Sabine Bovend’aerde.

Luc Ponsaerts: “En daarenboven zien we ook dat er steeds te weinig wordt uitgegeven aan noodzakelijke investeringen zoals de heraanleg van voetpaden of pleinen. Er wordt wel een budget voorzien, dat trouwens mijn inziens te laag is, maar dit wordt dan voor minder dan tweederde uitgevoerd. Dan is het gemakkelijk om zichzelf op de borst te kloppen en te zeggen dat er minder uitgaven zijn.”

2014 2015 2016 2014-2016
Budget Reëel Budget Reëel Budget Reëel Budget Reëel
Wegen en waterlopen 25160770 12937851 15817580 8956922 9572280 7574118 50550630 29468891
Verschil Budget & Uitgave -12222919 -6860658 -1998162 -21081738
Procent verschil -48,58% -43,37% -20,87% -41,70%
 

“Open Vld vindt dat deze bestuursploeg geen enkele ambitie heeft gehad en ook niet heeft in de toekomst. De minieme belastingverlaging was duidelijk symboolpolitiek en is voor de Leuvenaar zeker geen reële daling van de belastingen. Ondertussen blijven de uitgaven stijgen, maar de kwaliteit van de dagelijkse werking van de stad neemt niet toe. Broodnodige investeringen worden telkens op de lange baan geschoven. Daardoor mist de stad ook de trein van de slimme en duurzame stad. Dit bestuur denkt dus duidelijk niet aan de toekomst maar gewoon dag per dag. En dat is geen goed bestuur. Zo geraken we niet vooruit,” klinkt het bij de Leuvense liberalen.

Daarom stelt Open Vld maandag op de gemeenteraad een alternatieve begroting voor, waarbij wel rekening wordt gehouden met de noden van Leuven en haar bewoners.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer