Open Vld / Leuven+ verkiest nieuwe voorzitter en bestuur

De leden van Open Vld / Leuven+ hebben donderdagavond met 91 % van de stemmen Paul Muylaert verkozen als nieuwe afdelingsvoorzitter van de Leuvense liberalen. Samen met Paul Muylaert werd ook een nieuw bestuur verkozen dat in de komende jaren garant wil staan voor de verdere vernieuwing van de afdeling en een bondgenoot wil zijn van alle Leuvenaars die willen kiezen voor een moderne, open en financieel verantwoordelijke stad.

Paul Muylaert volgt Lorin Parys op die sinds 2010 de afdeling leidde en geen kandidaat meer was voor een nieuwe termijn. De 59-jarige Muylaert is een geboren en getogen Leuvenaar en vader van twee kinderen. Hij is een ondernemer en was zaakvoerder van verschillende KMO’s; vandaag is hij gespecialiseerd in bouwadvies en coördinatie. Hoewel al een aantal jaar actief als werker achter de schermen, zette hij pas in 2012 echt de stap naar de politiek. Als lijsttrekker van de kandidaten van Wilsele-Wijgmaal nam hij deel aan de verkiezingen op de lijst van Open Vld / Leuven+ met onder meer een pleidooi voor betaalbaar wonen.
 
Met de verkiezing van Muylaert zet Open Vld / Leuven+ de strategie van vernieuwing en verruiming verder. Paul Muylaert licht toe: “Bij de verkiezingen van 2012 kwamen heel wat nieuwe kandidaten onze rangen versterken en zijn we ook expliciet de stad ingegaan om ideeën van Leuvenaars te verzamelen. Dat potentieel aan talent en inhoud willen we verder blijven benutten. Voor ons is de campagne voor 2018 vandaag al begonnen, wat we zullen doen door de burger centraal te plaatsen en zijn of haar vertrouwen waar te maken op de punten waar we sterk staan. Ik neem als voorzitter nu de fakkel over van Lorin, die ik graag wil bedanken voor zijn engagement de afgelopen jaren.”
 
Tegenover de huidige sp.a/CD&V-coalitie plaatst Open Vld / Leuven+ een duidelijk andere visie. Leuven moet op een moderne, open en financieel verantwoordelijke manier worden bestuurd. Het is tijd dat dit college eindelijk de 21ste eeuw betreedt en de burger eindelijk serieus neemt. Stad en OCMW moeten inzetten op samenwerking en innovatie om de werking efficiënter te maken. Inspraak mag niet als een probleem worden gezien, maar moet een kans zijn voor een beleid dat beter beantwoordt aan de reële noden.
 
Open Vld/Leuven+ stelt ook vast dat zij als enige het belang van de Leuvense belastingbetaler verdedigt. Dit stadsbestuur sluit een belastingverhoging niet uit om haar vele plannen te kunnen bekostigen. De Leuvense liberalen zullen deze verhoging met alle mogelijke middelen bestrijden. Deze stad moet eerst tering naar de nering zetten vooraleer in de zakken van de Leuvenaars te zitten. Meer doen met minder, zal het devies moeten zijn voor de komende jaren.
 
Het bestuur van Open Vld / Leuven+ werd, met unanimiteit van stemmen, ook uitgebreid met alle kandidaten die op de lijst stonden in oktober, alsook met enkele extra kandidaten die een frisse wind door deze vernieuwde ploeg zullen brengen. Zo wordt een ploeg van meer dan zestig actieve gevormd. Het bestuur van Open Vld / Leuven+ bevat verder de vijf Leuvense mandatarissen in de parlementen, provincie-, gemeente- en OCMW-raad.

 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel