Open Vld: “Circulatieplan kan niet zonder extra maatregelen”

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
964 Views
door Kirsten Bosmans

Open Vld doet vanavond op de Leuvense gemeenteraad enkele voorstellen om het circulatieplan leefbaar te maken. Speerpunten zijn: een goed taxibeleid, een goed uitgewerkt parkeerbeleid en een duidelijke communicatie.

Het gaat niet op om van vandaag op morgen zomaar alle auto’s in het stadscentrum te ontraden of zelfs te verbieden (voor bezoekers)”, zegt Sabine Bovend’Aerde in naam van de Open Vld fractie. “In totaal verdwijnen uit het circulatieplan geen 100, maar tot 500 betalende bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers. Uiteraard zoeken die mensen alternatieven door bewonersplaatsen in te nemen in blauwe zones. Vooral omdat uit onderzoeken blijkt dat Leuven, na Antwerpen en Oostende, de derde hoogste tarieven voor ondergronds parkeren heeft. Daarnaast had de communicatie rond dit, toch wel ingrijpende, plan beter gekund.”

Daarom heeft Open Vld een aantal voorstellen voor het stadsbestuur.

 1. In alle straten de nodige borden voorzien zodat iedereen weet waar welk soort parkeren is toegestaan.
 2. Onnodige borden verwijderen om verwarring te voorkomen.
 3. In overleg gaan met de universiteit om meer parkings open te stellen tijdens avonden en weekends.
 4. Elk weekend lagere tarieven bedingen bij de randparkings en regelmatig gratis shuttlediensten organiseren.
 5. Een speciale website opzetten over parkeren in Leuven.
 6. Een betere bewegwijzering voorzien naar de randparkings.
 7. Beschikbare parkeerplaatsen weergeven in een app zodat bezoekers geen rondjes blijven rijden.
 8. 2 van de 4 taxistaanplaatsen in de Parijsstraat verleggen naar de Naamsestraat.
 9. Taxistaanplaatsen voorzien aan Gasthuisberg.
 10. Een taxistaanplaats voorzien aan de laadpaal op het Herbert Hooverplein.
 11. De bloembakken aan Park Inn verwijderen zodat er taxi’s kunnen stoppen.
 12. Aan alle taxistaanplaatsen een digitaal bord plaatsen met alle telefoonnummers van de in Leuven vergunde taxibedrijven.
 13. Een bewegwijzering naar de taxistaanplaatsen voorzien.
 14. Het meldpunt voor onder andere weigering van korte taxiritten beter bekend maken.
 15. Bij het toekennen van de vergunning als voorwaarde stellen dat het bedrijf zijn volledige vloot ter beschikking stelt op een aantal speciale dagen, zoals events, dag voor feestdag, …
 16. In navolging van OHL en Eneco extra laadpalen voorzien op open terreinen van de stad of unief.
 17. Nagaan of er, ter vervanging van weggevallen busverbindingen op veelgebruikte trajecten, taxi’s kunnen ingezet worden. En nagaan of hiervoor een vergoeding kan voorzien worden voor de taxibedrijven.
 18. Samen met taximaatschappijen statistieken bijhouden van het aantal aanvragen, soort trajcten, ..
 19. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er niet voldoende taxi’s in Leuven zijn: het aantal vergunningen uitbreiden naar het Vlaamse minimum.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans