Ontdek de Vlaams-Brabantse economie in cijfers

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De Vlaamse provincies leveren data over sociale en demografische indicatoren via provincies.incijfers.be. Deze databank wordt nu uitgebreid met economische indicatoren. Zo bieden de provincies de nodige handvaten voor gemeenten en organisaties voor hun economische visie en beleid.

Door geverifieerde gegevens aan te leveren in kant en klare grafieken, datasets en fiches, gegoten in een overzichtelijk rapport kan de gebruiker zich een juist en gebruiksklaar beeld vormen van zijn omgeving. We beschikken al jaren over een databank met vooral sociale informatie. Daar komen nu economische gegevens bij’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Nu ook economie in cijfers

De nieuwe set economische gegevens  bevat onder meer statistieken over werkgelegenheid en werkzaamheid, jobs, werkloosheid, opleiding, bruto binnenlands product (BBP), investeringen, omzet, oprichtingen en stopzettingen, faillissementen, land- en tuinbouw, pendel en detailhandel. De meeste gegevens worden weergegeven tot op het niveau van de gemeenten.

‘De cijfers leren ons bijvoorbeeld dat de werkloosheidsdruk in Vlaams-Brabant relatief laag is, nl. 5,1% in 2016 ten opzichte van 6,2% voor Vlaanderen. Het gemiddeld inkomen per inwoner is dan weer hoog: 20.805 euro in 2015 ten opzichte van 18.970 euro gemiddeld in Vlaanderen. De werkzaamheid, de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd, is, met 66,9% in 2015, iets hoger dan gemiddeld in Vlaanderen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Cijfers zijn basis voor beleid Vlaams-Brabantse gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan een cijfermatige onderbouwing van het beleid. Provincies.incijfers.be wordt dan ook op regelmatige basis geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe cijfers, thema’s en gebiedsindelingen.

‘Als streekmotor leveren we gemeenten en organisaties cijfermateriaal, (omgevings)analyses en interpretatie van gegevens over verschillende thema’s. Zo kunnen ze hun beleid stevig onderbouwen en de juiste keuzes maken voor een mooie toekomst voor alle inwoners’, besluiten gedeputeerden Monique Swinnen en Marc Florquin.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer