ONKRUID BESTRIJDEN

NAAR EEN GIFVRIJ BEHEER VAN ONS OPENBAAR GROEN VANAF 2015

Onkruid vergaat niet, helaas nog altijd niet. Om ons openbaar groen te vrijwaren van distels, paardebloemen, netels … kunnen we een beroep doen op de mensen van de afdeling groenbeheer. “De jaren dat we de gifspuit hanteerden, liggen gelukkig achter ons. We zetten nu maximaal in op milieuvriendelijke technieken. Dat vergt extra werk en investeringen”, zegt Jan Vandyck, directeur van de afdeling groenbeheer van de stad Leuven vanuit zijn geliefde werkplek: de kruidtuin.

Onkruid, plagen op planten … mogen vanaf 2015 niet meer bestreden worden met herbiciden en insecticiden, maar wel met milieuvriendelijke middelen.

Een van de oudste en meest gebruikte methodes om onkruid milieuvriendelijk te lijf te gaan, is het aanbrengen van een 10 à 15 cm mulchlaag, verkregen uit het verhakselen van snoeihout. Die laag moet zo hoog zijn om te vermijden dat de vogels er gaten in scharrelen. Mulchlagen werken goed, maar echt hardnekkig onkruid blijft toch telkens weer de kop opsteken.

Een anti-onkruid doek, uit natuurjute of kunststof, is ook een klassieker.

Die gebruiken we vooral op hellende terreinen. In het doek maken we kruisgewijze insnijdingen zodat de planten er door kunnen groeien en het onkruid wordt bedekt. Het is een efficiënte en budgetvriendelijke oplossing, maar er is ook een nadeel: als er op die plek gegraven moet worden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van nutsleidingen, moeten we het doek opensnijden en dan daarna alles weer zo goed mogelijk afdekken.

De afdeling werkt ook preventief door selectieve aanplantingen te doen.

Samen met de tuinarchitecten overleggen we welke breedvertakte planten of struiken we kunnen aanleggen, zodat de bodem eronder zoveel mogelijk wordt afgeschermd van licht en zon. Deze techniek gaat wel ten koste van de sierwaarde van de aanplanting.

We zien jullie soms onkruid ‘wegbranden’.

Dat is door infraroodverbranding. Door de hittestraling gaan de eiwitten in de planten stollen waardoor ze verwelken. Daar kruipt heel wat werk in en er is het risico dat je aanpalende beplanting verschroeit, zoals de onderkant van een haag.

Het kwaad bij de wortel uitroeien. Dat doet een nieuwe techniek die als het ware het ‘heet water’ heeft heruitgevonden.

(lacht) Het systeem uit Nederland is de eenvoud zelve maar heel efficiënt. Water dat 98 graden warm is, spuiten we met een druk van 2 bar op de planten waarna het intens heet doordruppelt tot aan de wortels en zo het onkruid vernietigt. Vandaag werken we al met de eerste ‘WAVE’: een manueel toestel. Intussen overwegen we de aankoop van een grotere broer: een door sensoren gestuurde machine die een breedte van 1,5 meter ‘afscant’ en enkel die plekken besproeit die onkruid vertonen. Zo kunnen we per dag 2 à 3 tankbeurten organiseren van telkens 800 à 1000 liter. Het is een getrechterde, natuurlijke onkruidbestrijding op brede schaal, zeg maar.

WIST JE DAT DE AFDELING GROENBEHEER …

  • … 135 mensen in dienst heeft?
  • … 310 ha openbaar groen onder haar hoede heeft?
  • … instaat voor het kleinste groenplekje van 1 m2 (= de ruimte onder een boom) tot het grootste van 9 ha (= het Heuvelpark in Kessel-Lo)?