Officieel beroep tegen vergunning studententoren

Op 1 februari 2013 keurde het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een studentencomplex op de site van de voormalige Studio’s goed.  Op 7 februari ging een termijn van 30 dagen in om bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Het Burgemeestercomité zelf kon geen beroep aantekenen omdat het geen procesbekwame vereniging is.  De leden van het comité hebben vervolgens Sabine Bovend’aerde afgevaardigd om dit beroep in te dienen.  Zij verstuurde dit beroepschrift gisteren naar de bevoegde instantie in de hoedanigheid van belanghebbende buurtbewoonster. Er werd tevens een hoorzitting aangevraagd om meer uitleg te kunnen geven bij het document dat maar liefst 9 pagina’s telt. De deputatie dient nu binnen de 105 dagen een beslissing te nemen.

 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel