NVA Leuven pleit voor verkeersveilige en leefbare Geldenaaksebaan

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Naar aanleiding van het nieuwe structuurplan voor Leuven ontstond in het voorjaar een discussie over de verkeersveiligheid op de Geldenaaksebaan, in het bijzonder voor jonge fietsers. Een amendement van de N-VA-fractie voor een fietsveilige Geldenaaksebaan werd toen door de meerderheid verworpen.

Gemeenteraadslid Frieda Aerts uit Heverlee:  “Deze straat, een nauwe ‘verkeerscanyon’, is iedere ochtend opnieuw het tafereel  van  onveilig fietsverkeer. Bovendien zorgen vrachtwagens en slecht afgestelde verkeerslichten voor heel wat overlast in de buurt.”

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys: “Onze luistertoer brengt ons ook in de deelgemeenten. We steunen de vraag  van de bewoners van de Geldenaaksebaan om een verkeersplan op te stellen via een participatietraject met de buurtbewoners. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid in deze straat moeten omhoog”.

Volgende elementen vormen een goede basis voor een gedragen verkeersplan:

  • Fijnstofmetingen in deze verkeerscanyon
  • Het instellen van een verbod op zware vrachtwagens
  • Het aanbrengen van fietsstroken of zelfs fietspaden en versmalde rijstroken
  • Een ‘slimme doorstroming’ met sensorgestuurde verkeerslichten
  • Het aanleggen van buurtparkings om ruimte te winnen op de Geldenaaksebaan
  • Een toeristische ontsluiting van de Parkabdij via de Philipssite in plaats van de Geldenaaksebaan (na herstel van de Parkwegbrug)
  • De aanleg van een fietspad over de Geldenaaksebaan ter hoogte van de spoorwegbrug

N-VA-fractieleider Zeger Debyser: “Op de gemeenteraad van november zullen we voorstellen een verkeersplan op te stellen voor dit zwarte punt in het Leuvense verkeer, in samenspraak met de buurtbewoners en de gebruikers van deze straat.”

Kandidaat-burgemeester Lorin Parys: “Onze partij is voorstander van een slim en evenwichtig mobiliteitsplan 2.0 voor gans Leuven. Voor de Geldenaaksebaan kunnen alvast enkele snelle winstmaatregelen worden genomen.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans