NMBS en Aarschot maken verder werk van opwaardering stationsbuurt

Stefan Van de Weyer
1 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De stad Aarschot stelde in 2007 het masterplan ‘Aarschot op Sporen’ op. In het kader van de realisatie hiervan plant NMBS enkele belangrijke bijkomende werken rond het station. Het gaat ondermeer om de renovatie van de bestaande parking achter warenhuis Carrefour, de renovatie van de bestaande perronluifels ter hoogte van de sporen en het plaatsen van liften in de onderdoorgang. Verder laten de stad Aarschot en NMBS deze zomer elf toezichts- en controlecamera’s installeren in de fietsenstallingen van het station.

De huidige bestaande luifels zijn onderhevig aan betonrot, vooral ter hoogte van het eerste perron. Ter verbetering van de toegankelijkheid plaatst NMBS liften in de onderdoorgang zodat ook minder mobiele reizigers of reizigers met zware bagage probleemloos naar elk perron kunnen. Deze werken zaten oorspronkelijk als deelprojecten al in de plannen voor de aanleg van de
voetgangersbrug en de aanleg van de parking achter het station. Omwille van budgettaire redenen werden ze in de tijd gespreid. De kostprijs van deze werken bedraagt ongeveer 2.000.000 euro. In de tweede helft van het jaar 2018 of in het voorjaar 2019 worden deze werken uitgevoerd.

Heraanleg parking achter warenhuis Carrefour
Ook de bestaande parking achter warenhuis Carrefour krijgt een facelift. Deze parking geeft uit op de Leuvensesteenweg en biedt 211 plaatsen. Ze ligt naast de sporen en maakt deel uit van een grotere parking die tot bijna aan het stationsgebouw loopt. Een ideale parkeergelegenheid voor de pendelaars. Helaas verkeert de verharding van de parking momenteel in een slechte staat.

Vermoedelijk dit jaar nog laat NMBS de asfaltverharding vernieuwen en verlichting plaatsen. De weg wordt aangelegd in zwarte asfalt (zoals de nu bestaande rijstroken) en de parkeerplaatsen zullen uit betongrasdallen bestaan. Omwille van de veiligheid (zowel voor de reizigers als voor de omliggende gebouwen) zullen aan de rand van het perceel enkele populieren gekapt worden. De kostprijs voor de heraanleg van deze parking bedraagt ongeveer 400.000 euro.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer