Nieuwe toekomst voor Parksite

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De Parksite aan de Ruelensvest en Geldenaaksebaan, met onder meer de Parkschool (basisschool voor buitengewoon onderwijs), SKLO (basisschool), Stedelijke Academie en Conservatorium (SLAC) en Cirkus in Beweging, zal volledig vernieuwd worden. Zo zal het Victor Broosgebouw, de thuis van de Circusschool, gerenoveerd worden en komt er een passiefbouw in de plaats van het Guido Gezellehuis, waar momenteel studenten van de KU Leuven logeren. De twee stedelijke scholen krijgen deels nieuwe klaslokalen en extra groene speelruimte.

Het hele project past in de gedachte van een Brede School, waar de ruimte gedeeld wordt tussen de scholen, de verenigingen en de buurt. Het huidige Paul Van Ostaijenpark blijft publiek toegankelijk. De eerder geplande nieuwbouw voor het SKLO in het Paul Van Ostaijenpark wordt niet meer uitgevoerd, omwille van wettelijke wijzigingen binnen het onderwijs en omwille van de afgenomen behoefte aan extra ruimte in het basisonderwijs. Bovendien zou er voor die nieuwbouw een ingrijpende wijziging van de stedenbouwkundige situatie nodig zijn. “Dat vermijden we door een beter alternatief uit te werken en te realiseren, waarin voldoende plaats is voor alle activiteiten die nu al op de site hun plek hebben en er ruimte is voor nieuwe verenigingen en buurtinitiatieven. We willen onze scholen ook de zuurstof geven die ze nodig hebben om de uitdagingen van het hedendaags onderwijs op te vangen”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. De plannen bestaan uit drie belangrijke onderdelen: de basisscholen, de circusschool en het SLAC.

Nieuwe klassen en groene speelplaats voor SKLO en SBLO

Op de Parksite aan Parkpoort bevinden zich twee basisscholen. Het Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs (SBLO) Parkschool ziet sinds de invoering van het M-decreet zijn leerlingenaantal gestaag dalen. Dat decreet stimuleert leerlingen met specifieke noden die voorheen in het buitengewoon onderwijs zaten om zich in te schrijven in het reguliere basisonderwijs. De basisschool SKLO is al jaren een eerder kleine buurtschool, waar we plaats willen blijven garanderen voor 240 kleuters en kinderen uit de buurt.  De eerdere nood aan extra ruimte en leslokalen voor de basisscholen neemt af, dankzij de 500 extra plaatsen die de stad de laatste vier jaar samen met de basisscholen heeft gerealiseerd. “We gaan wel de huidige en verouderde klaslokalen van beide scholen vervangen door nieuwe, en de speelplaats vergroten en vergroenen en er een overdekte ruimte voorzien. Bovendien zullen we het geheel wat moderniseren”, zegt Ridouani.

Volwaardige Circusschool

Het oude kloostergebouw aan de Ruelensvest, ontworpen door Victor Broos, wordt meer dan ooit  de thuishaven van Cirkus in Beweging, de Leuvense circusschool. “Leuven verdient een volwaardige circusschool. Cirkus in Beweging levert schitterend werk en zorgt op vele evenementen in de stad voor een bruisende sfeer. Alleen zit de circusschool te krap. Het hele Broosgebouw zal gerenoveerd worden en SLAC verhuist naar de nieuwbouw van het Gezellegebouw, zodat Cirkus in Beweging alle mogelijkheid en ruimte heeft om te groeien”, zegt Ridouani.

Passiefbouw voor Stedelijke Academie en Conservatorium (SLAC)

Het Guido Gezellehuis, dat achter het Broosgebouw ligt, wordt afgebroken en vervangen door een passiefbouw. “Daar komt een stedelijke school voor kunst, waar de Academie en het Conservatorium intrekken en ook plek is voor de sociaal-artistieke sector, verenigingen uit de buurt, speelpleinwerking,… Ook voorzien we er een multifunctionele sportzaal, die in de eerste plaats dienst zal doen als turnzaal voor onze scholen.”

De komende maanden zal het nodige studiewerk gebeuren om voor beide sites een realistische planning uit te werken. De buurt en de scholen zullen betrokken worden bij de opmaak van de plannen, de uitvoering en de invulling. De nodige budgetten zijn reeds voorzien in de begroting. Een aanzienlijk deel van de schoolrenovatie wordt gesubsidieerd door Vlaanderen.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans