Nieuwbouw De Wijnpers van start

Op 7 mei wordt de eerste betonplaat van de nieuwbouw van het eerstegraad van de provinciale school De Wijnpers in Leuven gelegd. ‘We blijven investeren in kwalitatief en betaalbaar onderwijs in onze scholen’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. ‘Om een goede start te kunnen maken in het middelbaar hebben leerlingen van de eerste graad  een ‘cocon’ nodig waarin ze met de nodige begeleiding en omkadering de stap kunnen zetten naar de grote school. Deze pedagogische visie vertalen we nu naar infrastructuur met de bouw van het nieuwe eerstegraadsgebouw op de site van De Wijnpers.’

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel