N-VA wil meer strijd tegen identiteitsfraude

Bart Mertens
2 jaar geleden
200 Views
door Bart Mertens

Leuvens gemeenteraadslid Karen Van Herck en kamerlid Renate Hufkens (N-VA) stellen naar eigen zeggen vast dat Leuven tot op heden de strijd tegen identiteitsfraude niet serieus neemt. Zij dringen daarom bij het stadsbestuur aan om dringend een tandje bij te steken.

“Leuven kent jaarlijks een groot verloop van identiteitsaanvragen. Het is als multiculturele centrumstad haar plicht om erover te waken dat er bij de aanvragen van identiteitspapieren geen fraude wordt gepleegd. De federale regering geeft haar hiervoor duidelijke richtlijnen, de stad dient deze enkel in te vullen. Wij stellen nu echter vast dat dit voor Leuven geen prioriteit is en dringen aan om tegen eind september in orde te zijn met de federale regelgeving.”

De bestrijding van identiteitsfraude is één van de prioriteiten van de beleidsnota van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). “Door een toename van politieke en economische Europese integratie neemt het aantal gevallen van identiteitsfraude jaarlijks toe. Het aantal personen met dubbele nationaliteiten of zelf dubbele identiteiten gaat in stijgende lijn. Deze identiteitsfraude is vaak het begin van verdere criminele acties zoals fraude met sociale uitkeringen, fiscale-en financiële fraude. Uit cijfers blijk dat het aantal gevallen van identiteitsfraude in België steeg naar 4.669 in 2014. Zo’n 6 % meer dan het jaar voordien”, aldus Renate Hufkens.

Karen Van Herck: “In Leuven werden in datzelfde jaar (2014) in totaal 29.662 identiteitsdocumenten aangevraagd, gaande van gewone identiteitskaarten en kids-ID’s, over elektronische verblijfskaarten (vreemdelingenkaart) en internationale paspoorten. Dat is een groot aantal en fraude is dan ook niet uit te sluiten. De dienst bevolking heeft heel wat werk om al deze dossiers grondig te controleren op fraude.”

Lokale samenwerking

De vorige federale regering riep daarom in 2014 al op tot de aanstelling van een gemeentelijk referentieambtenaar identiteitsfraude zodat eventuele fraude beter kan gedetecteerd worden. De lokale ambtenaren van de dienst bevolking zijn vaak de eerste die in aanraking komen met identiteitsfraude. De vorige federale regering creëerde daarom een kader om de samenwerking tussen de lokale en federale overheidsdiensten te verbeteren door de aanstelling van een zogenaamde referentieambtenaar tegen identiteitsfraude. Die ambtenaar moet dienen als aanspreekpunt tussen de stad, het rijksregister en de diensten van de FOD binnenlandse zaken.

Uit een parlementaire vraag van Renate Hufkens blijkt echter dat slechts 42 van de 308 gemeenten in Vlaanderen een ambtenaar aangesteld hebben. Ook Leuven hinkt achterop en heeft nu, volgens een nieuwe omzendbrief van minister Jambon nog tot 30 september de tijd om iemand aan te stellen. “De Leuvense dienst bevolking krijgt jaarlijks een 30.000-tal bezoekers over de vloer. Op een bevolking van om en bij de 100.000 kwamen er in 2014 bijna 9.500 nieuwe inwoners bij waarvan 4.889 niet-Belgen. 8.227 inwoners vertrokken vorig jaar uit Leuven. Leuven kent dus een aanzienlijke migratiestroom, zowel in als uit de stad. De kans dat hier ook wel eens malafide aanvragen tussen zitten is daarom reëel. De benoeming van een gespecialiseerde referentieambtenaar dringt zich daarom ook op. Wij dringen daarom aan om nog voor eind september de federale omzendbrief na te komen”, besluiten gemeenteraadsleden Van Herck en Hufkens.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens