N-VA spreekt positieve cijfers leegstand Aarschot tegen

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Het Aarschotse stadsbestuur zond onlangs een hoera-bericht de wereld in. N-VA Aarschot bestudeerde de nieuwste leegstandscijfers. Deze spreken de hoera-berichten van het stadsbestuur helaas volledig tegen. Niet minder dan 1 op 4 winkels in het centrum van Aarschot staan in 2017 leeg. Een record.

Elk jaar publiceert het Kennisnetwerk Detailhandel een volledig overzicht van de lokale gemeentelijke economie. Voorzitter Bob D’hoedt en secretaris Stef Van Calster van N-VA Aarschot namen deze cijfers onder de loep. Wat blijkt? Het afgelopen decennium zijn de leegstandscijfers in Aarschot dramatisch toegenomen met tweehonderd procent.

Het stadsbestuur communiceert nu een hoera-bericht waarbij de leegstand in Groot-Aarschot een lichte vooruitgang kent, maar vergeet te melden dat deze legislatuur het aantal leegstaande panden steeg van 61 naar 70, een stijging van 15 %” geven Bob en Stef aan.

Als wordt ingezoomd op de leegstand in de binnenstad van Aarschot wordt het plaatje helemaal dramatisch:

De voorbije jaren is de leegstand spectaculair gestegen in de binnenstad. Van 14.4 % leegstaande winkelvloeroppervlakte in 2014 werd een stijging naar 25.3 % in 2017 opgetekend. De scherpe stijging is ook in vergelijking met de naburige steden opvallend. Dit geeft voor N-VA Aarschot aan dat de binnenstad wel degelijk met een acuut probleem kampt.

In plaats van een goednieuwsshow op te voeren, zou de stad beter werk maken van een aanpassing van het circulatieplan, het binnenhalen van de aangeboden subsidies vanuit Vlaanderen en zo een handelsbeleid met voldoende middelen voorzien, in plaats van die aan te wenden voor de aanschaf van een beiaard” besluiten Bob en Stef.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer