N-VA Leuven wil meer participatie

De beslissing van de Leuvense gemeenteraad om geen vertegenwoordigers van gebruikersgroepen meer op te nemen in het bestuur van de verschillende stedelijke cultuur- en sport-vzw’s zorgt voor heel wat beroering. Zo kwam het de laatste vergadering van 30CC tot een verhitte discussie tussen stad en vertegenwoordigers van het middenveld.

 

N-VA Leuven springt in de bres voor het behoud van deze vorm van medebeheer. Gemeenteraadslid Gunther Rens: “Onze partij heeft als enige tegen deze verandering gestemd. De samenwerking tussen deze stedelijke vzw’s en vertegenwoordigers van het middenveld is immers altijd als heel positief ervaren. De stad erkent dat. Het is dan ook onbegrijpelijk dat men deze vorm van samenwerking opdoekt.”

Het stadsbestuur argumenteert dat deze veranderingen het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg zijn van het Gemeentedecreet. Niets is minder waar volgens N-VA. “LOCUS noemt de keuze van het Leuvense stadsbestuur atypisch en stelt dat het effectief medebeheer van het middenveld en de gebruikers ook na de het Gemeentedecreet nog steeds het vaakst voorkomt en bovendien de meest geschikte vorm is voor gemeentelijke cultuur- en sport-vzw’s.”

Gemeenteraadslid Gunther Rens: “In hun intentieverklaring 2013-2019 schreef het stadsbestuur nog dat ze de participatie wenste te verhogen. N-VA Leuven kan alleen maar vaststellen dat de huidige coalitie het omgekeerde doet. De weinige vormen van inspraak in Leuven worden teruggeschroefd. Dat is onaanvaardbaar. Onze fractie zal op de volgende gemeenteraadszitting een voorstel indienen om het medebeheer in de stedelijke vzw’s te herstellen.” N-VA Leuven hoopt dat met de goedkeuring van dit voorstel het geschonden vertrouwen van de middenveldorganisaties in het Leuvens stadsbestuur opnieuw kan worden hersteld.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel