N-VA Leuven vraagt betere spreiding cultuursubsidies

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, heeft de Vlaamse Regering beslist over de vijfjarige werkingssubsidies 2017-2021 voor kunstenorganisaties, voor de ondersteunende organisaties binnen de Kunsten en voor de grote Vlaamse kunstinstellingen. Het Leuvense Kunstencentrum STUK krijgt extra werkingsmiddelen tegenover de vorige jaren.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) reageert relatief tevreden over de cijfers voor Leuven. “De huidige subsidie van het STUK in Leuven bedraagt 1.623.735 euro. Voor de komende vijf jaar stijgt deze subsidie met 9% naar 1.775.100 euro. Het Leuvense Kunstencentrum krijgt een extra werkingssubsidie van 151.365 euro”.

De Vlaamse cultuuradministratie adviseerde oorspronkelijk een bedrag van 2.000.000 voor de werkingssubsidie van het kunstencentrum. “Klopt”, zegt Parys. “Maar voor minister Sven Gatz is het uiteraard een moeilijke afweging, zeker in deze moeilijke budgettaire context. Het STUK kampt daarnaast ook met infrastructurele problemen en kan daarvoor aankloppen bij het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Ik pleit ervoor dat het Kunstencentrum hierin de nodige ondersteuning krijgt en niet zal moeten putten uit de werkingsmiddelen voor de werken aan het Arenberggebouw.”

Ook andere Leuvense organisaties gaan erop vooruit

Kleinere Leuvense cultuurorganisaties zoals Huelgas Ensemble en Alamire Foundation krijgen eveneens extra subsidie. Gemeenteraadslid Karen Van Herck: “Zij krijgen respectievelijk 245.000 en 154.700 euro. Voor beide organisaties is dat een stijging van meer dan 10% tegenover de vorige werkingsjaren. Het Nieuwstedelijk krijgt een subsidie van bijna 980.000 euro, wat 36% meer is dan de afgelopen jaren. De toegekende subsidies liggen wel steeds onder de bedragen die werden geadviseerd. En andere organisaties zoals La Petite Bande vallen dan weer uit de boot, wat een bijzonder spijtige zaak is.”

“Wij willen de Vlaamse minister van cultuur toch nogmaals wijzen op de geografische spreiding van de cultuursubsidies. Vlaams-Brabant en Limburg zijn immers bijzonder ondergesubsidieerd ten opzichte van de andere provincies. We willen de minister dan ook vragen om na te gaan hoe deze situatie kan worden rechtgetrokken. N-VA Leuven vraagt bovendien aan het Leuvense stadsbestuur om samen te blijven inzetten op dit dossier zodat Leuven zijn positie als provinciehoofdstad op vlak van kunsten en cultuur kan blijven uitbouwen”, aldus Lorin Parys en Karen Van Herck.

Cijfers

AGM +40%

fABULEUS +44%

Het Nieuwstedelijk +36%

Alamire Foundation +12%

Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant +12%

STUK +9%

Depot +19%

Huelgas Ensemble +14%

MATRIX +34%

PSALLENTES +10%

Stad en architectuur +20%

Werktank +15%

Compagnie Tartaren +6%

La Petite Bande Geen subsidies

COPOP Geen subsidies

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans