N-VA: Leuven verpest zicht op Parkabdij

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

N-VA Leuven blijft zich verzetten tegen de plannen voor een nieuwe hoogbouw op de Philipssite. “Dergelijke hoogbouw zal het zicht vanuit Abdij van Park, toekomstig werelderfgoed, onherstelbare schade berokkenen. Het is onbegrijpelijk dat de stad zo onzorgvuldig omspringt met haar topmonumenten.”

Op de gemeenteraad maandag ligt een herziening van het RUP Philipssite voor. De projectontwikkelaar vraagt een bestemmingswijziging van kantoorfunctie naar gemeenschapsfuncties en studentenhuisvesting. “Er kunnen niet alleen kritische vragen gesteld worden over de nood aan bijkomende  studentenhuisvesting in Leuven. Bovendien ligt de Philippsite vlak naast de moestuin van de beschermde Abdij van Park en nu reeds wordt het zicht vanuit de moestuin ernstig verstoord door het Ubizengebouw”, klinkt het bij N-VA.

Het is goed dat de stad op uitdrukkelijke  vraag van N-VA Leuven een grotere groenbuffer zal voorzien op de site maar hopelijk wordt deze groenbuffer reeds in het volgende plantseizoen aangelegd. Fractievoorzitter Zeger Debyser: “Als het bomenplan niet enkel een  bomenkapplan maar ook een bomenplantplan is, kan men het daar meteen bewijzen.”

Zeger Debyser: “ Bovenal betreuren we dat het college niet is willen ingaan op onze vraag naar een vermindering van het aantal bouwlagen van het nieuwe gebouw. Dat was een faire compensatie geweest voor de gevraagde lucratieve bestemmingwijziging en had het uitzicht vanuit de Abdij kunnen redden.”

Het is niet de eerste keer dat mooie Leuvense zichten worden verpest door ongelukkig ingeplante hoogbouw. Denk maar aan het Arenbergkasteel. Maar toen had blijkbaar niemand de burgemeester op voorhand verwittigd.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans