N-VA Leuven: “Medebeheer in de stedelijke sport- en cultuur vzw’s”;”http://www.leuvenactueel.be/la-admin/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/afbeeldingen/29/logo/Logo_N-VA.jpg

Fractieleider Gunther Rens (N-VA): “Bij een verzelfstandiging beperkt de stad zich tot het formuleren van de doelen die de vzw moet realiseren. Het is daarna aan de vzw om zelfstandig te beslissen op welke manier ze deze doelen wil behalen. Het grote voordeel van zo’n werkwijze is dat verenigingen lid kunnen worden van de vzw en zo hun engagement en expertise binnenbrengen. Maar wanneer enkel de stad lid is van de vzw valt dit voordeel voor een goed deel weg en is een verzelfstandiging tot vzw te verregaand.”
 
“N-VA Leuven heeft er steeds voor gepleit om het middenveld te blijven betrekken bij deze stedelijke vzw’s. Deze samenwerking is immers altijd als heel positief ervaren, ook door de stad. Helaas, geen enkele andere politieke partij in Leuven had oren naar ons pleidooi en ze hebben allemaal – tot tweemaal toe  – voor de afbouw van deze vorm van participatie gestemd. De goede samenwerking met de middenveldorganisaties is hierdoor onder druk komen te staan.”
 
“Het stadsbestuur argumenteerde dat het verwijderen van de gebruikersgroepen uit de vzw’s het noodzakelijk gevolg was van het Gemeentedecreet. LOCUS[i] noemt de keuze van het Leuvense stadsbestuur in één van zijn publicaties echter atypisch[ii] en stelt dat het effectief medebeheer van het middenveld en de gebruikers ook na het Gemeentedecreet nog steeds het vaakst voorkomt en bovendien de meest geschikte vorm is voor verzelfstandigde gemeentelijke cultuur- en sport-vzw’s.”
 
“Door de vernietiging zal de gemeenteraad zich opnieuw moeten buigen over de statuten en samenstelling van deze vzw’s. Gunther Rens: “We staan terug bij af, met heel wat onnodig tijdverlies tot gevolg. En dit allemaal omdat de huidige meerderheid geen echte vorm van participatie wil toestaan. Wij pleiten opnieuw en met nadruk voor de logische oplossing: neem het middenveld opnieuw op in het beheer van de vzw’s.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel