N-VA buist Leuvens circulatieplan

Het nieuw voorgestelde circulatieplan is niet weg te denken uit de Leuvense discussies. “Het is een autopestplan met nefaste gevolgen voor bewoners en handelaars. Het is geschreven op maat van een minderheid van de Leuvenaars. N-VA Leuven wil de keuze voor de fiets aantrekkelijker maken, maar niet door het de auto onmogelijk te maken. De idee van een autoluwe binnenstad met een aangename voetgangerszone kan veelbelovend zijn”, stelt N-VA-fractieleider Zeger Debyser, “maar niet als het plan de stad onbereikbaar maakt en zorgt voor meer in plaats van minder kilometers autoverkeer. Daarom vragen we grote aanpassingen.”

Lorin Parys: “Om een voorbeeld te geven: als ik ’s ochtends mijn drie kleine kinderen moet afzetten op hun twee verschillende scholen in Leuven en aan de crèche, dan zal ik daarvoor vijf kilometer extra moeten rijden. Op jaarbasis is dat bijna 1.000 extra kilometer. Dat iemand de Leuvenaar eens uitlegt hoe dat strookt met Leuven Klimaatneutraal?”

Zo begrijpt N-VA Leuven niet dat de stad eerst een circulatieplan opstelt, en dan pas begint met de metingen van de verkeersstromen. “Dat is als een dokter die zijn diagnose stelt, vooraleer de patiënt te onderzoeken.” Daarbij blijft de fractie bij haar standpunt dat je geen goed circulatieplan kan maken op basis van een  verouderd mobiliteitsplan. Gemeenteraadslid Tine Eerlingen: “De ring rond Leuven en de invalswegen zitten nu al vast. Daar biedt dit plan geen oplossingen voor. Integendeel, het lussenplan zal het verkeer op de ring nog versterken. Een gemiste kans! Alleen via goedkopere rand- en centrumparkings en het instellen van een shuttledienst kunnen we het zoekverkeer beperken en de woonwijken leefbaar houden. Daarbij wordt er in het plan alleen gefocust op de auto, terwijl men de talloze fietsers vergeet en niet geraakt wordt aan de eindeloze processie bussen die door de historische kern denderen.”

Ook de handelaars worden de dupe van de nieuwe plannen. “De voorziene park & shop parkeerplaatsen zijn in feite park & run plekken. Wie op een zaterdag zijn auto aan Craenendonck kan parkeren, naar de vis- en kaaswinkel in de Mechelsestraat kan lopen, daar kan aanschuiven, bestellen en betalen en opnieuw naar zijn auto hollen in minder dan 30 minuten, moet meedoen aan de Olympische Spelen. Met dit circulatieplan heeft het Gouden Kruispunt geen reclame meer nodig, het stadsbestuur speelt Russische roulette met de handelszaken in Leuven,” zegt Lorin Parys.

Enkele aanpassingen gevraagd door de N-VA-fractie zijn inmiddels wel verworven, zoals de garantie dat zorgverstrekkers toch nog hun patiënten kunnen bereiken. Er blijven echter nog duidelijke absurditeiten in het plan bestaan. De flankerende maatregelen om de veranderde situatie op te vangen, moeten tegelijk met het circulatieplan gelanceerd worden om te vermijden dat Leuven één groot verkeersinfarct wordt. “Daarom zullen we op de gemeenteraad 22 amendementen indienen”, besluit fractieleider Zeger Debyser. “Als het stadsbestuur toch vasthoudt aan dit onzalige lussenplan, vragen we een evaluatie over één jaar. Als buurten en straten zich dan niet met een ruime meerderheid scharen achter het lussenplan, dient het te worden afgevoerd.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans