MET DE AUTO

1. BEWONERSKAART
Als inwoner van Leuven kan je onder bepaalde voorwaarden de toelating krijgen om in een afgebakende zone te parkeren zonder dat je een blauwe parkeerschijf moet voorleggen of parkeergeld moet betalen. Je kan per wooneenheid 2 digitale bewonerskaarten krijgen voor 3 maanden of voor een jaar. Je gegevens worden opgenomen in een databank. De parkeerwachters controleren aan de hand van jouw nummerplaat of je de toelating hebt om op die plaats te parkeren.

Een bewonerskaart geeft geen garantie op een beschikbare parkeerplaats voor of in de omgeving van jouw woning. Er zijn ook geen parkeerplaatsen voorbehouden voor mensen met een bewonerskaart. De bewonerskaart is geldig voor een afgebakende zone. Bij aankoop ontvang je een lijst van de straten die behoren tot jouw bewonerszone. Zo weet je precies in welke straten je jouw wagen mag parkeren.

Meer info over de voorwaarden, hoe je een bewonerskaart kan aanvragen, de kostprijs … vind je bij het A-loket (a-loket@leuven.be) of op www.leuven.be.

2. AUTODELEN
Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om beurten gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Je hoeft dus niet noodzakelijk een auto te hebben om er gebruik van te kunnen maken.

Soorten autodelen:

 • particulier autodelen met Autopia
  Meerdere personen of gezinnen gebruiken om beurten een wagen. Zij regelen dit met een autodeelcontract van Autopia vzw. De leden van de autodeelgroep delen niet alleen de wagen. Zij dragen ook gezamenlijk de kosten en het onderhoud.
 • professioneel autodelen met cambio
  Deze vorm van autodelen is zowel geschikt voor particulieren als voor bedrijven. Op een aantal standplaatsen in Leuven staan verschillende types cambioauto’s. Vanaf 2014 telt het cambiowagenpark ook enkele elektrische wagens. Je kan de wagens 24 uur op 24, 7 dagen op 7 reserveren via telefoon of internet. Cambio regelt de verzekeringen, keuringen … Cambio staat in voor het onderhoud van de wagen. Je krijgt maandelijks een gedetailleerde factuur met een overzicht van alle ritten en de prijs per rit.

De stad Leuven geeft steun:

 • aan particuliere autodelers
  De autodeelgroep, die voldoet aan de voorwaarden van het reglement, krijgt een digitale parkeerkaart om gratis te parkeren in de vijf parkeerzones. De groep kan een autodeelparkeerplaats aanvragen. Dat wordt per vraag onderzocht
 • aan professionele autodelers
  Cambio heeft vaste parkeerplaatsen in Leuven. Aan de nummerplaat van elke cambiowagen is een digitale parkeerkaart gekoppeld. Hiermee kan de gebruiker gratis parkeren in de vijf parkeerzones.

Vragen?

Ben je geïnteresseerd in de voordelen die autodelen kan bieden voor jouw gezin of bedrijf? Mail je gegevens naar de dienst duurzaamheidsbeleid ( 016 27 24 00, duurzaamheid@leuven.be). De stad bezorgt je gegevens aan Autopia en/of cambio, zodat zij je verder kunnen informeren. Kijk ook eens op www.autodelen.net en www.cambio.be.

3. PARKEREN
Gratis kwartier parkeren

Je kan 15 minuten gratis parkeren voor bijvoorbeeld laden en lossen. Daarvoor neem je ook een ticket aan de parkeerautomaat. Je drukt hiervoor op de groene knop van de automaat. Dit gratis kwartier is alleen voor wie maar even parkeert. Vanaf de 16de minuut ben je in overtreding.

Goedkoop parkeren

Je kan je wagen in Leuven goedkoop en veilig parkeren van 19.00 tot 7.00 uur in parking De Bond en in de Minckelersparking. Ongeacht de duur betaal je een vast bedrag van € 3.

Sms-parkeren

Je betaalt alleen je effectieve parkeertijd door een simpel sms’je bij aankomst en vertrek. Als je parkeertijd bijna afgelopen is, ontvang je een sms-verwittiging. Inschrijven doe je op www.4411.be.

4. ZONE 30
De Leuvense binnenstad – alles binnen de ring – en delen van Kessel-Lo en Heverlee zijn een zone 30. Ook in delen van Kessel-Lo en Heverlee werd de blauwe zone ingevoerd. Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 kilometer per uur.

Van autobestuurders wordt verwacht dat ze er trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers. Voetgangers mogen in een zone 30 overal oversteken (de zebrapaden verdwijnen), op voorwaarde dat ze dit op een verantwoorde manier doen.

Twee verkeersborden bakenen het begin en einde van de zone af. Eenmaal in het gebied worden de verkeersborden niet meer herhaald.

5. VERDWIJNPALEN
Het stadsbestuur installeert op verschillende plaatsen verdwijnpalen. Op die manier wil het stadsbestuur een aantal voetgangerszones fysiek afsluiten. In 2013 zijn de palen in de Diestsestraat, Vital Decosterstraat, de Leopold Vanderkelenstraat en de Tiensestraat in werking getreden.

Het verkeer in deze voetgangerszones is toegelaten voor het laden en lossen van goederen tijdens de bevoorradingsperiode van 6.00 tot 11.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. De palen staan tijdens deze uren omhoog, maar zakken automatisch in de grond wanneer een auto nadert. Buiten deze uren staan de palen vergrendeld.

Toegang krijgen tot de voetgangerszone buiten de venstertijden voor het laden en lossen is enkel mogelijk voor wie een elektronische badge heeft. Inwoners en handelsondernemingen met een eigen garage of staanplaats in de voetgangerszones kunnen een badge aanvragen bij het A-loket.Een badge is twee jaar geldig en kost € 15 voor elke activering (nieuwe badge, verlenging activering badge met 2 jaar, vervanging badge …).

Als je werken moet uitvoeren in de voetgangerszone en daarbij een voertuig nodig hebt, kan je een toelating vragen aan de Leuvense politie – dienst vergunningen ( 016 21 06 20 of verkeer@politieleuven.be). Probleemmeldingen: Melding van technisch defect: 089 41 14 09 (Lowist Toegangsbeheer bvba) Andere niet-technische vragen: verdwijnpalen@leuven.be, www.leuven.be.