Meerderheid keurt nieuwe geluidsnormen goed

De nieuwe geluisnormen zijn goedgekeurd. De meerderheid stemde voor, al was dat bij sommige raadsleden niet van harte. De oppositie stemde tegen.

Op de Leuvense gemeenteraad werd gisteren het voorstel voor de nieuwe geluidsnormen voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Bij aanvang van de gemeenteraad deelden Evert Thys en Rikky Evers als vertegenwoordigers van de horeca nog flyers uit met een oproep om tegen het voorstel te stemmen. De oppositiepartijen deden dat ook, zoals verwacht. Volgens Open Vld is er geen sprake van een compromis met de horeca. “U hebt een compromis gemaakt met uzelf”, besloot Rik Daems aan het adres van het schepencollege. Ook Sabine Bovend’aerde liet zich gelden. “Dit lijkt verdacht veel op een verdoken sluitingsuur.” Groen was evenmin te spreken over de normen die Leuven oplegt in het kader van de wet Schauvliege. Ook Vlaams Belang en N-VA sloten zich aan bij een ‘neen’ tegen het veelbesproken voorstel. Bij de meerderheidspartijen liet Karin Brouwers van zich horen door te stellen dat ze een evaluatie wil van de nieuwe normen om daarna toch voor te stemmen ondanks een waarschuwing aan het adres van schepen Mohamed Ridouani (sp.a). “Schepen Ridouani heeft zijn voorstel met veel vuur verdedigd”, twitterde Brouwers later de wereld in met de vermelding dat er dankzij haar toch een evaluatie zou komen. Toch waren er wel meer twijfelaars bij de meerderheidspartijen in dit bijzonder gevoleige dossier. Sommigen hadden last van zware handen bij de stemming maar waren aan handen en voeten gebonden door partijregels. Schepen Ridouani wil nu snel met de horeca aan de tafel gaan zitten voor de concrete uitwerking van de Leuvense versie van de wet Schauvliege. In de sector blijven ze erbij dat de norm onhaalbaar is in de praktijk. “We beraden ons over toekomstige acties. De Raad van State is een optie”, aldus Rikky Evers die teleurgesteld maar daarom niet minder strijdvaardig de gemeenteraad verliet. “Zonder partijtucht had het voorstel het niet gehaald”, besloot Evers.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel