Meer dan 25 winkels zetten zich samen in tegen geweld op vrouwen

Kirsten Bosmans
6 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

Het winkelgedeelte van de Mechelsestraat in Leuven wordt deze periode opgeleukt met wenslichtjes in de etalages. Die lichtjes worden tijdens de donkerste wintermaanden overal in de wijk verkocht ten voordele van CAW Oost-Brabant, voor de opvang van vrouwen die op de vlucht zijn voor familiaal geweld. De actie kadert in de Warmste Week van Music For Life 2018.

Een wenslichtje is eigenlijk een hoopvol geschenk: het is een mooi papieren windlicht met maantjes en sterretjes waar je een kaarsje in kan zetten. Je krijgt er een luxe wenskaart en omslag bij waar je een mooie boodschap op kan schrijven voor diegene aan wie je dit lichtje schenkt.

De opbrengst  van de verkoop gaat volledig naar het Vluchthuis van CAW Oost-Brabant voor de opvang van dak- en thuisloze vrouwen op de vlucht voor familiaal geweld.

Bert Lambeir, directeur van CAW Oost-Brabant: “Iedereen die op de vlucht is voor geweld heeft recht op beschutting. In ons Vluchthuis bieden wij een veilig onderkomen aan vrouwen die op de vlucht zijn voor familiaal geweld. Ook vrouwen die niets meer hebben. Geen netwerk, geen huis, geen papieren, geen middelen. Die vrouwen bieden wij tijdelijk gratis onderdak. Een dag in het vluchthuis kost voor een vrouw met één kindje 30 euro. Een week 210 euro. Een maand 900 euro. Daar zoeken wij financiële steun voor. Bijvoorbeeld door de verkoop van deze wenslichtjes. Dat al deze winkels in de Mechelsestraat hier belangeloos hun steentje aan bijdragen is ook voor ons echt hartverwarmend”.

Een wenslichtje kost 5 euro. Overal te koop in de Mechelse winkelstraat in Leuven. De opbrengst gaat integraal naar de opvang van vrouwen op de vlucht voor geweld. Meer info: www.ikgeefomeenander.be

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans