Meer controles op snelheid en alcohol in april

Politiediensten in Vlaams-Brabant controleren in april op rijden onder invloed en op snelheid. In de provincie Vlaams-Brabant worden zes maanden per jaar provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale en federale politiediensten. Rijden onder invloed is immers nefast voor de verkeersveiligheid.

Volgens de cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) was in 2010 in totaal 12 % van de gecontroleerde bestuurders die in een letselongeval betrokken waren onder invloed van alcohol. ‘Overdreven of onaangepaste snelheid wordt volgens de Nationale Verkeersonveiligheidsenquête 2012 van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) door de Belgen ervaren als de belangrijkste oorzaak van verkeersonveiligheid.  Eén op drie verkeersongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Tevens verhoogt te snel rijden het risico op een ernstig of dodelijk ongeval’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In februari vonden provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed plaats. In totaal werden 251 chauffeurs gecontroleerd. Daarvan waren er 19 positief wat overeenstemt met 7,6 % overtreders.  Zeven overtreders moesten hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket.

In het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’ controleerden de politiediensten in februari specifiek op het dragen van de gordel in de auto in Vlaams-Brabant. Er werden 58 onmiddellijke inningen en 15 processen-verbaal uitgeschreven wegens het niet dragen van de gordel. De controles vonden plaats in de politiezones Zaventem, Dilbeek en Grimbergen. 

 Meer info:  www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel