Luc Sels stelt nieuwe vicerectoren voor

Stefan Van de Weyer
9 maanden geleden
294 Views
door Stefan Van de Weyer

Vers verkozen rector Luc Sels heeft zijn acht vicerectoren bekend gemaakt. Vanaf 1 augustus staat het nieuwe team in voor het dagelijks bestuur van de universiteit.

Op dinsdag 9 mei werd Luc Sels verkozen tot nieuwe rector van de KU Leuven. De voorbije weken hield hij zich bezig met de samenstelling van zijn bestuur. Hij legde onlangs zijn voorstel van acht vicerectoren voor aan de bestuursorganen van de KU Leuven. Deze keurden zijn voorstel goed.

Vicerector van de Groep Humane Wetenschappen, ook bevoegd voor cultuur- en erfgoedbeleid

Professor Bart Raymaekers (°1959) is sinds 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij studeerde wijsbegeerte en promoveerde in 1989 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte. Sinds 1993 doceert hij moraalfilosofie en rechtsfilosofie aan het HIW en aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. In 2011 werd hij gewoon hoogleraar.

Vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie, ook bevoegd voor duurzaamheidsbeleid

Professor Gerard Govers (°1959) is sinds 2010 directeur van Arenberg Doctoral School, de doctoraatsschool van de groep Wetenschappen en Technologie. Hij studeerde in 1981 af als licentiaat in de Wetenschappen (geografie) en promoveerde tot doctor in de geografie in 1986. In 1989 werd hij aangeworven als vast onderzoeker bij het toenmalige NFWO en een jaar later werd hij deeltijds docent aan de KU Leuven. Sinds 2001 is hij gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Vicerector van de Groep Biomedische Wetenschappen, ook bevoegd voor universitaire ontwikkelingssamenwerking

Professor Chris Van Geet (°1961) is sinds 2005 diensthoofd Kindergeneeskunde van UZ Leuven. Ze is kandidaat in de psychologie (1984) en doctor in de genees-, heel- en verloskunde (1986). Sinds 1993 is ze erkend kinderarts en sinds 2014 erkend kinderhemato-oncoloog. Van 1994 tot 2014 was ze houder van een fundamenteel klinisch mandaat van het FWO in het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie. Chris Van Geet is deeltijds gewoon hoogleraar sinds 2005.

De Universiteitsraad heeft een positief advies gegeven. De Raad van Bestuur heeft hen aan de Inrichtende Overheid voorgedragen en de Inrichtende Overheid heeft hen benoemd tot vicerector en lid van de Raad van Bestuur.

De andere vicerectoren zijn:

Vicerector Campus Kulak Kortrijk, ook bevoegd voor educatieve technologie

Professor Piet Desmet (°1965) is gewezen campusdecaan van de Faculteit Letteren op Campus Kulak Kortrijk (2007-2013). In 1987 studeerde hij af als licentiaat in de Romaanse filologie, baccalaureus in de wijsbegeerte en geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Hij promoveerde tot doctor in de taal- en letterkunde: Romaanse talen in 1994. Aansluitend op zijn mandaat als postdoctoraal onderzoeker werd hij docent aan de Faculteit Letteren te Kortrijk. Sinds 2006 is hij gewoon hoogleraar.

Vicerector Internationaal Beleid en LERU, ook bevoegd voor alumnibeleid

Professor Peter Lievens (°1963) is professor in de experimentele fysica en decaan van de Faculteit Wetenschappen. Hij studeerde af als licentiaat in de natuurkunde in 1985 en promoveerde tot doctor in de wetenschappen: fysica in 1991 met een proefschrift in de kernfysica. Na een postdoctoraal verblijf als Fellow aan CERN, Genève, keerde hij in 1993 terug naar Leuven om als FWO-postdoc onderzoek in de nanofysica op te starten. Sinds 2007 is hij gewoon hoogleraar.

Vicerector Onderwijsbeleid, ook bevoegd voor innovatie en ondernemerschap

Professor Tine Baelmans (°1964) is sinds 1997 als voltijds professor verbonden aan het Departement Werktuigkunde. Ze behaalde het diploma elektrotechnisch-werktuigkunde ingenieur, richting mechanica (1987) en een doctoraat in dezelfde discipline (1993) aan de KU Leuven. Na een post-doctoraal EC onderzoeksmandaat aan het Forschungszentrum Juelich (Duitsland), keerde ze terug naar haar alma mater in 1996. Ze is er sinds 2006 gewoon hoogleraar en was van 2009 tot 2013 vicerector Studentenbeleid en Diversiteitsbeleid.

Vicerector Diversiteits- en Studentenbeleid, ook bevoegd voor beleidsgericht onderzoek

Professor Chantal Van Audenhove (°1956) is sinds 1996 directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. In 1979 studeerde ze aan de KU Leuven af als licentiaat psychologie. In 1986 promoveerde ze tot doctor in de psychologie. In 1995 werd ze docent aan de Faculteit Geneeskunde. Sedert 2004 is ze (buiten)gewoon hoogleraar.

Vicerector Onderzoeksbeleid, ook bevoegd voor bibliotheekbeleid

Professor Reine Meylaerts (°1965) studeerde in 1987 af als licentiate Romaanse filologie en behaalde in 1988 een Diplôme en Relations Internationales et Politique Comparée aan de UCL. Ze promoveerde tot doctor in de taal- en letterkunde in 1998 en was van 1999 tot 2005 postdoc bij het FWO-Vlaanderen. In 2005 werd ze benoemd als BOF-ZAP-hoofddocent. Sinds 2013 is ze gewoon hoogleraar.

De Universiteitsraad heeft een positief advies gegeven en de Raad van Bestuur heeft hen tot vicerector benoemd.

Hiermee is de samenstelling van het Gemeenschappelijk Bureau (Gebu) van KU Leuven rond. Naast de rector en de vicerectoren is ook de algemeen beheerder, professor Koenraad Debackere, lid van het Gebu. Op 1 augustus 2017 start het mandaat van het nieuwe team. Het staat vanaf dan in voor het dagelijks bestuur van de universiteit.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer