Leuvense kunstensector wil ecologische voetafdruk verkleinen

Op maandag 18/3 ondertekenen 11 Leuvense kunstenorganisaties plechtig het Green Track Charter en stellen daarmee Green Track Leuven voor aan het grote publiek.

Green Track wil de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector verkleinen. Kunstenorganisaties die lid worden van Green Track Leuven engageren zich ertoe om in de loop van 2013 een CO2-nulmeting uit te voeren van de eigen werking, en een actieplan op te stellen om die CO2-uitstoot te verkleinen. Als netwerk wil Green Track Leuven ervaringen en kennis uitwisselen over de vergroening van de kunstensector, zowel binnen de Leuvense kunstensector, als daarbuiten.

De 11 organisaties die op 18 maart het Charter zullen ondertekenen zijn: 30CC , Afrika Filmfestival, Artforum, Braakland/Zhebilding, Cirkus in Beweging, Fabuleus, Het Depot, Mooss, Museum M, STUK Kunstencentrum en Wisper

Een ondertekend Charter zal ter plekke overhandigd worden aan schepen Ridouani van Leefmilieu, omdat Green Track Leuven een positieve bijdrage wil leveren aan het streven van de stad Leuven om tegen 2030 een klimaatneutrale stad te worden.
Green Track Leuven is een initiatief van Ecolife vzw met financiële ondersteuning van Thuis in de Stad. Ecolife vzw coördineert het netwerk en ondersteunt de leden bij hun engagementen, ondermeer door de organisatie van inhoudelijke netwerksessies rond diverse ecologische thema’s, in nauwe samenwerking met Green Track Gent en www.JongeSla.be.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel