Leuvens circulatieplan nekt verkeer en breidt voetgangerszones uit

Bart Mertens
3 jaar geleden
door Bart Mertens

Het Leuvense stadsbestuur heeft een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad voorgesteld dat het autoverkeer gevoelig aan banden legt en de voetgangerszone en het autoluw gebied gevoelig uitbreidt. Het gaat om een ontwerpplan waarover in de periode maart-mei een uitgebreide consultatieronde georganiseerd wordt. Het zal eind mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd en na goedkeuring voor een groot stuk eind augustus in werking treden.

Het nieuwe circulatieplan verdeelt de stad in zes zones waarvan het centrale deel een voetgangerszone en autoluw gebied is.

In vergelijking met de huidige situatie worden enkele gekende pleinen zoals het Ladeuze- en Hogeschoolplein autovrij. Het Herbert Hooverplein wordt nog slechts aan één zijde door auto’s berijdbaar, namelijk op de lus van de Blijde Inkomststraat met de Tiensestraat. Andere pleinen zoals het Smolders- en Damiaanplein worden autoluw. Eenmaal de Bruulparking aangelegd is in 2018 worden ook de Vismarkt en omgeving autovrij gemaakt.

Bondgenotenlaan eenrichtingstraat

Tussen de vijf zones aan de buitenkant wordt door invoering van een aantal knippen en invoering van eenrichtingsstraten nagenoeg geen autoverkeer meer mogelijk.

Opvallend hierbij is dat ook de Bondgenotenlaan eenrichtingstraat (richting centrum) wordt. Het verkeer binnen een bepaalde zone kan deze via een lus van straten vanop de ring in- en uitrijden.

Aan de kop van elke lus bevindt zich een parking. De invoering van de nieuwe verkeerscirculatie in de twee westelijke zones wordt pas doorgevoerd als de geplande parking De Bruul, die zich aan het uiteinde bevindt van de lus Donkerstraat-Brusselsestraat, klaar is.

Heel wat flankerende maatregelen

Als de gemeenteraad het plan goedkeurt worden in de vakantiemaanden de nodige maatregelen getroffen om tijdens de autovrije zondag eind augustus de nieuwe verkeerscirculatie grotendeels in gebruik te nemen.

Daarna zullen er nog een aantal pleinen heraangelegd worden. Er komen ook heel wat flankerende maatregelen. Zo zal Leuven een aantal ANPR-camera’s opstellen om autobestuurders te kunnen beboeten die zich niet aan de verkeersregels houden, is met De Lijn afgesproken dat de snelheid van de bussen in de Bondgenotenlaan beperkt blijft tot 20 km/uur en worden een aantal nieuwe fietsstraten in gebruik genomen.

Ten behoeve van handelaars worden op een aantal plaatsen “shop&go”-parkings aangelegd waar men maximum 30 minuten mag parkeren.

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens